:
كمينه:۱۱°
بیشینه:۱۴°
به‌روز شده در: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷
کارمزد 73 ریالی تراكنش بانک صادرات در دي ماه 9 ريال کمتر از رقم 82 ريالي آبان ماه 98 است
بانک صادرات به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 73 ریال کارمزد پرداخت کرده که نه تنها کمتر از میانگین 106 ريال ميانگين همه بانک ها محسوب شده و می تواند فرصت ویژه ای برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش ها باشد، بلكه اين رقم از عدد 82 ريال آبان ماه نيز كمتر است و نشان مي دهد كه كارمزد و هزينه هاي تراكنش خريد در بانك صادرات در سه ماه اخير 9 ريال معادل 11 درصد كاهش يافته است
کد خبر: ۱۴۹۲۹۷
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲
اقتصاد گردان - محسن شمشيري
به طور متوسط در دي ماه 1398،  بانک های پذیرنده 106 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد تراكنش خريد پرداخت کرده اند.  یعنی 106 هزارم درصد هر مبلغ را هزینه کارمزد برای بانک ها تشکیل داده است. کمترین رقم با 22 ریال را صنعت و معدن و بیشترین را بانک پارسیان با مبلغ 170 ریال کارمزد به ازای هر 100 هزارریال مبلغ جذب شده،  پرداخت کرده اند.
بانک صادرات به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش خريد معادل 73 ریال کارمزد پرداخت کرده که نه تنها کمتر از میانگین 106 ريال ميانگين همه بانک ها محسوب شده و می تواند فرصت ویژه ای برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش ها در بانك صادرات باشد، بلكه اين رقم از عدد 82 ريال ميانگين كارمزد تراكنش خريد آبان ماه نيز كمتر است و نشان مي دهد كه كارمزد و هزينه هاي تراكنش خريد در بانك صادرات در سه ماه اخير 9 ريال  معادل 11 درصد كاهش يافته و نشانه تحقق برنامه هاي بانك صادرات در كاهش هزينه هاست.

همچنين  به طور متوسط در آبان ماه 1398،  بانک های پذیرنده 118 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده اند.  یعنی 118 هزارم درصد هر مبلغ را هزینه کارمزد برای بانک ها تشکیل داده است. کمترین رقم با 20 ریال را صنعت و معدن و بیشترین را بانک پارسیان با مبلغ 199 ریال کارمزد به ازای هر 100 هزارریال مبلغ جذب شده،  پرداخت کرده اند بانک صادرات به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 82 ریال کارمزد پرداخت کرده که کمتر از میانگین سایر بانک ها محسوب شده و می تواند فرصت ویژه ای برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش ها باشد.
از این جهت بانک صادرات از شرایط خوبی از نظر کارمزد و هزینه تراکنش ها در بازار  پررقابت کنونی برخوردار است و با توجه به سهم بالای این بانک در بازار بانکداری الکترونیک، تعداد کارت ها، و تراکنش ها می توان این موضوع را فرصتی برای رقابت بانک صادرات وتوان رقابتی آن در شبکه بانکی و پرداخت کشور ارزیابی کرد.

کارمزد پرداختی بانک های پذیرنده به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره بها و با فرض اجاره متوسط سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه محاسبه شده و نشان می دهد که بانک صادرات با 150 ریال کارمزد یا هزینه بین بانک های بزرگ از درجه رقابتی و هزینه های کمتری برخوردار بوده است. این رقم در مقایسه با میانگین 228 ریال کل صنعت پرداخت و شبکه بانکی کشور نشانه موقعیت مناسب بانک صادرات بوده است. در آبان ماه اين رقم براي بانک صادرات 162 ریال و براي بانك هاي كشور به طور ميانگین 241 ریال است.
به عبارت ديگر،  کارمزد پرداختی به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره بها و با فرض اجاره متوسط سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه در بانك صادرات در اين سه ماه معادل 12 ريال كاهش داشته است.
همچنین نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه بانکی نشان می دهد که  میانگین رقم هزینه و کارمزد مربوط به 10 هزار تومان تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در کل شبکه پرداخت بانکی معادل 226 ریال بوده  که این رقم در بانک صادرات معادل 149 ریال بوده که معادل 66 درصد کل رقم میانگین شبکه بانکی است و از این جهت نیز مزیت ویژه ای برای گسترش تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ برای این بانک وجود دارد.
با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ،  تنها تعداد تراکنش ها هستند،  بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر 100 هزارریال تراکنش را داشته اند،  متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک ها را تجربه کرده اند. در آبان ماه 98،  بانک  پارسیان با 70 ریال و پس از آن بانک  خاورمیانه و  بانک  صادرات ایران با 149 ریال پایینترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه پرداخت کارتی داشته اند و منابع بیشتری را جذب کرده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: