:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۰
مقایسه مبلغ کارمزد تراکنش های خرید، کارتخوان ها، پرداخت قبض و خرید شارژ کل بانک های کشور در دی ماه 98 نشان داد
بانک ملت به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 101 ریال کارمزد پرداخت کرده است که کمتر از میانگین هزینه کارمزد تراکنش های کل بانک های کشور به مبلغ 106 ریال است و نشان می دهد که هزینه بانک ملت کمتر بوده و موقعیت رقابتی برای این بانک در بازار تراکنش های خدماتی و دارای کارمزد ایجاد کرده است
کد خبر: ۱۴۹۲۸۵
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۳:۰۵

اقتصاد گردان – محسن شمشیری
به طور متوسط در دی ماه 1398،  بانک های پذیرنده 106 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده از محل تراکنش خرید را به عنوان کارمزد پرداخت کرده اند.  یعنی 106 هزارم درصد هر مبلغ را هزینه کارمزد برای بانک ها تشکیل داده است. کمترین رقم با 20 ریال را صنعت و معدن و بیشترین را بانک پارسیان با مبلغ 170 ریال کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال مبلغ جذب شده،  پرداخت کرده اند.بانک ملت به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 101 ریال کارمزد پرداخت کرده است که کمتر از میانگین هزینه کارمزد تراکنش های کل بانک های کشور است و نشان می دهد که هزینه بانک ملت کمتر بوده است. 
همچنین کارمزد پرداختی بانک های پذیرنده به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره بها و با فرض اجاره متوسط سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه محاسبه شده نشان می دهد که بانک ملت با 207 ریال کارمزد یا هزینه بین بانک های بزرگ از درجه رقابتی و هزینه های کمتری برخوردار بوده است. این رقم در مقایسه با میانگین 228 ریال کل صنعت پرداخت و شبکه بانکی کشور نشانه موقعیت مناسب بانک ملت بوده که کارمزد و اجاره و هزینه کمتری را برای عملکرد کارتخوان های خود داشته است. 
همچنین نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه بانکی نشان می دهد که  میانگین رقم هزینه و کارمزد مربوط به 10 هزار تومان تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در کل شبکه پرداخت بانکی معادل 226 ریال بوده  که این رقم در بانک ملت معادل 234 ریال بوده است و از این جهت نیز مزیت ویژه ای برای گسترش تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ برای این بانک وجود داردتا هزینه سرشکن شده نیز کمتر شود.  
در مجموع وضعیت بانک ملت از نظر هزینه ها و کارمزد کارتخوان ها، پرداخت قبض و خرید شارژ کمتر از میانگین بانک ها بوده و این موضوع بانک ملت را در یک شرایط رقابتی برای توسعه بانکداری الکترونیک و تراکنش های بانکی قرار داده است. 
با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ،  تنها تعداد تراکنش ها هستند،  بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش را داشته اند،  متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک ها را تجربه کرده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: