:
كمينه:۱۱°
بیشینه:۱۴°
به‌روز شده در: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷
اثر مهلت FATF بر بازار ارز
هر چند كه رئيس كل بانك مركزي معتقد است كه نرخ دلار را نبايد به موضوع fatf و پايان مهلت ايران براي پيوستن به آن مرتبط كرد، اما كارشناسان بازار ارز معتقدند كه تحت تاثير پايان گرفتن مهلت fatf براي پيوستن ايران به گروه اقدام مالي و تصويب لوايح چهارگانه، نظام بانكي و پولي ايران با محدوديت هاي جديدي مواجه خواهد شد و اين موضوع روي نرخ ارز اثر گذاشته و در روزهاي اخير روند صعودي به خود گرفته است
کد خبر: ۱۴۹۲۳۲
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
اقتصادگردان-
هر چند كه رئيس كل بانك مركزي معتقد است كه نرخ دلار را نبايد به موضوع fatf و پايان مهلت ايران براي پيوستن به آن مرتبط كرد، اما كارشناسان بازار ارز معتقدند كه تحت تاثير پايان گرفتن مهلت fatf براي پيوستن ايران به گروه اقدام مالي و تصويب لوايح چهارگانه، نظام بانكي و پولي ايران با محدوديت هاي جديدي مواجه خواهد شد و اين موضوع روي نرخ ارز اثر گذاشته و در روزهاي اخير روند صعودي به خود گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي معتقد است كه  این روزها سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی‌های روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و در خصوص تأثیر آن بر نرخ ارز، تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند. در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF اعم از عدم تمدید یا عدم آن نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازی‌ها در این خصوص با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد. دستاویز قرار دادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌های جدید همخوانی ندارد ضمن اینکه بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز در کنار مدیریت ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم مراقبت نمایند که با شگرد جدید سودجویان، این‌بار تحت عنوان «تأثیر FATF» دارایی‌های آنها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد.
رشد 21 درصدي ميانگين نرخ دلار در نه ماه 98 نسبت به مشابه 97
از سوي ديگر، براساس گزارش ماهانه اقتصادي آذر ماه 98، در نه ماه اول سال 1398 متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا در بـازار آزاد شهر تهران 125570 ريال بوده كه نسبت به دوره مشابه سال 97، معادل 21.8 درصد افزايش يافته است. همچنين متوسط قيمت  يك يورو  140890 ريال بود كه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 1397 معادل 16.8 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، با وجود كاهش نوسان هاي نرخ ارز در سال 98 نسبت به سال 97، و ثبات نسبي آن با قيمت حدود 11 تا 13 هزار تومان، ميانگين قيمت دلار 21.8 درصد بالاتر از ميانگين نرخ دلار در سال 97 با قيمت بين 5 تا 19 هزار تومان بوده است و فشار هزينه اي حاصل از آن بر توليد، واردات، مصرف و مخارج شركت ها و خانوارها نزديك به 22 درصد بيشتر از  9 ماه اول سال 97 بوده است.
متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران در آذرمــاه 1398 متوســط قيمــت فــروش يــك دلار آمريكــا در بــازار آزاد شــهر تهــران 12 هزار و 755 تومان بود كه در مقايسه با مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب 10.8 درصـد و 14.9 درصد افزايش داشت حداقل و حداكثر نرخ فروش يك دلار آمريكا در ماه مـذكور بـه ترتيـب 11 هزار و 838 تومان و 13 هزار و 810 تومان بوده است. در آذرماه 1398 متوسط قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر تهـران 13 هزار و 987 تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بـه ترتيـب 9.9 درصـد و 8.4 درصـد افـزايش داشت. حداقل و حـداكثر نـرخ فـروش يـك يـورو در مـاه مـذكور بـه ترتيـب 13 هزار تومان و 14 هزار و 946 تومان بوده است. در نه ماه اول سال 1398 متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتيب 12 هزار و 557 تومان و 14 هزار و 89 تومان بود كه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 1397 دلار آمريكا 21.8 درصد و يورو 16.8 درصد افزايش يافت
رشد 36 درصدي قيمت سكه
همچنين  متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران در ۹ ماه اول سال جاری ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۰۰ و طرح جدید ۴ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ به ترتیب ۳۶.۹ درصد و ۳۲.۳ درصد افزایش یافت.
قیمت سکه طرح جدید در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر ۹۷ معادل ۱۹ درصد و در ۹ ماهه ۹۸ نسبت به ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۲ درصد افزایش یافت.
براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در آذر ماه سال جاری ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ درصد و ۲۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان و ۴ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۱۹ درصد نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه ۴ میلیون و ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان، مهر ماه ۴ میلیون و ۹ هزار و ۶۰۰ تومان، شهریور ماه ۴ میلیون و ۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان، مرداد ماه ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تومان، تیرماه ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان، خرداد ماه ۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان، اردیبهشت ماه ۵ میلیون و ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و در فروردین ماه ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: