:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۶°
به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
ارزیابی عملکرد گروه مالی ملت در بین 100 شرکت برتر کشور سال 98 نشان داد
بانک ملت، به پرداخت ملت و گروه مالی بانک ملت، علاوه بر کسب رتبه در بین 100 شرکت برتر از نظر شاخص فروش، جایگاه خود را از نظر شاخص های مختلف اقتصادی و مالی از جمله میزان رشد فروش، دارایی، اشتغال زایی، سود، ارزش افزوده و... کسب کرده اند و در بین تمام گروه های مختلف اقتصادی و مالی، نام این شرکت ها و بانک ملت به چشم می خورد که نشان دهنده درجه رقابت پذیری، بازدهی، کارایی و بهره وری نیروی انسانی، سرمایه و عوامل تولیداست
کد خبر: ۱۴۸۴۷۵
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
اقتصاد گردان – محسن شمشیری

بانك ملت با فروش 435 هزار ميليارد ريالي سال 97، و 350 هزار ميليارد ريالي سال 96  و 24 درصد رشد، در ليست 10 شركت با بالاترين رتبه فروش قرار دارد. از سوي ديگر، در بين شركت هاي با بالاترين رشد ارزش افزوده، ‌نام بانك ملت با 190هزار ميليارد ريال ارزش افزوده به چشم مي خورد که جایگاه ویژه ای را از نظر رشد ارزش افزوده در بین 100 شرکت برتر نشان می دهد  
همچنين در بين شركت هاي با بيشترين دارايي، بانك ملت با 3456 هزار ميليارد ريال دارایی بيشترين دارايي را در بين 100 شركت برتر داشته است. بالاترين اشتغال زايي در بين شركت هاي برتر كشور نيز نشان مي دهد كه بانك ملت با 27311 نفر در رتبه پنجم بيشترين اشتغال زايي در بين 100 شركت برتر قرار دارد.   
بيشترين سودآوري شرکت های برتر نيز نشان مي دهد كه بانك ملت با 136 هزار ميليارد ريال سود، رتبه سوم سودآورين شركت هاي كشور را كسب كرده است. بانك ملت در گروه بانك ها و موسسات اعتباري نيز از این نظر شركت اول محسوب مي شود. در گروه بانك ها و موسسات اعتباري نيز بانك ملت با  فروش 435 هزار ميليارد ريال، در رتبه اول قرار دارد
در گروه واسطه گري مالي، نيز گروه مالي ملت با 48 هزار ميليارد ريال فروش رتبه نخست را از نظر فروش در بین شرکت های واسطه گری مالی کسب کرده است.
از سوی دیگر، نگاهی به ترکیب 100 شرکت برتر، وضعیت و عملکرد گروه های مختلف اقتصادی و جایگاه شرکت ها نشان می دهد که بانك ها و موسسات اعتباري در اکثر شاخص های اقتصادی و مالی، پیشتاز گروه های مختلف و بخش های اقتصادی کشور بوده اند و در تمام عرصه ها و شاخص های اشتغال زایی، فروش، سود، دارایی، ارزش افزوده، بهره وری کل، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه، بازده فروش و... رتبه بالایی را کسب کرده و از جایگاه ویژه ای در بین فعالیت های مختلف اقتصادی و گروه های مختلف شرکت ها برخوردار بوده اند و شرکت های مختلف گروه مالی بانک ملت، نیز جایگاه ویژه ای را از نظر شاخص های مختلف کسب کرده است.
بانک ها و موسسات اعتباری در ارزیابی سال 98 و براساس فروش سال 1379، توانسته اند با 17.9 درصد سهم از نظر فروش در رتبه نخست گروه هاي مختلف شركت هاي برتر  قرار گیرند. از نظر ارزش افزوده نيز بانك ها با 14 درصد سهم در جايگاه سوم گروه هاي مختلف در بين شركت هاي برتر قرار داشته اند. همچنین از نظر اشتغال زايي، بانك ها و موسسات اعتباري با 19 درصد سهم در رتبه نخست گروه هاي مختلف شركت هاي برتر از نظر اشتغال زایی بوده اند. 
از نظر دارايي نيز بانك ها و موسسات اعتباري با 51 درصد سهم دارايي ها در رتبه نخست، گروه سرمايه گذاري مالي با 6 درصد سهم در رتبه سوم قرار دارد. از نظر بازده فروش نيز گروه واسطه گري مالي با 36 درصد سهم در رتبه سوم در بين گروه هاي مختلف شركت هاي برتر قرار داشته اند. از سوی دیگر،  از نظر شاخص بهره وري كل گروه واسطه گري مالي با 1.54 واحد در رتبه سوم گروه هاي مختلف قرار گرفته اند. 
از نظر شاخص بهره وري كل عوامل نيز واسطه گري مالي با 7 واحد در رتبه نخست گروه هاي مختلف اقتصادي قرار داشته است. همچنین از نظر شا خص بهره وري نيروي انساني نيز سرمايه گذاري مالي با 13 واحد در رتبه سوم قرار گرفته است.  از سوی دیگر، از نظر بهره وري سرمايه نيز موسسات بيمه اي با 25 واحد در رتبه نخست و واسطه گري مالي با 16 واحد در رتبه دوم قرار داشته است. 
10 بانك ملت، صادرات، تجارت، پارسيان، پاسارگاد، رفاه كارگران، كشاورزي، سامان، اقتصاد نوين، كارآفرين علاوه بر قرار گرفتن در ليست 100 شركت برتر كشور از نظر ميزان فروش سال 97، توانستند رتبه هاي چهارم تا 59 را در 60 شركت اول كشور به خود اختصاص دهند.

بانك ملت، گروه مالي ملت و به پرداخت ملت در بين 100 شركت برتر 

اسامي سه شركت وابسته به بانك ملت در ليست 100 شركت برتر اعلام شده براي سال مالي 1397 به چشم مي خورد كه بانك ملت با رتبه 4، گروه مالي ملت با رتبه 45 و به پرداخت ملت با رتبه 98، توانسته اند فعاليت هاي مالي حضوري درخشان داشته باشند
بانك ملت با 43 هزار و 592 ميليارد تومان فروش سال 97 كه نسبت به 35 هزار و 70 ميليارد تومان سال 96 رشد 24.3 درصدي داشته، رتبه چهارم را در بين 100 شركت برتر كشور كسب كرده و در بين بانك ها و موسسات اعتباري كشور نيز رتبه نخست را كسب كرده است.
  همچنين گروه مالي ملت با كسب رتبه 45 در بين 100 شركت برتر، به ميزان 4859 ميليارد تومان در سال 97 فروش داشته است. فروش اين گروه مالي در سال قبل از آن نيز معادل 8854 ميليارد تومان گزارش شده است.
شركت به پرداخت ملت نيز با كسب رتبه 98 در بين 100 شركت برتر، در سال 97 به ميزان 1637 ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به رقم 1287 ميليارد تومان سال قبل از آن، به ميزان 27.16 درصد رشد فروش داشته است.
10 بانك ملت، صادرات، تجارت، پارسيان، پاسارگاد، رفاه كارگران، كشاورزي، سامان، اقتصاد نوين، كارآفرين علاوه بر قرار گرفتن در ليست 100 شركت برتر كشور از نظر ميزان فروش سال 97، توانستند رتبه هاي چهارم تا 59 را در 60 شركت اول كشور به خود اختصاص دهند.  
میزان فروش بانک ملت در سال ۹۶ معادل ۳۵۰.۷۰۳ میلیارد ریال بوده که به ۴۳۵.۹۲۵ میلیارد ریال در سال گذشته رسیده و جایگاه چهارم را در بین شرکت های برتر برای بانک ملت رقم زده است. در عین حال، در شاخص بیشترین سودآوری، بانک ملت جایگاه سوم را در بین شرکت های برتر و جایگاه نخست را در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده است.
میزان سود قبل از کسر مالیات بانک ملت در سال ۹۶ معادل ۱۵.۰۱۸ میلیارد ریال و در سال ۹۷ معادل ۱۳۵.۹۴۶ میلیارد ریال گزارش شده است. بانک ملت در شاخص بالاترین ارزش افزوده نیز با تولید ارزش افزوده ای معادل ۱۹۰.۳۴۱ میلیارد ریال  در جایگاه سوم شرکت های برتر و رتبه نخست نظام بانکی کشور ایستاده است. میزان ارزش افزوده تولیدی این بانک در سال ۹۶ معادل ۲۵.۲۰۵ میلیارد ریال اعلام شده است.
رتبه نخست شرکت های برتر ایران در شاخص بیشترین دارایی، از دیگر دستاوردهای بانک ملت در رتبه بندی سال ۹۸ سازمان مدیریت صنعتی ایران است. میزان دارایی این بانک بزرگ خصوصی شده در سال ۱۳۹۷ معادل ۳.۴۵۶.۷۹۰ میلیارد ریال گزارش شده که بالاتر از همه شرکت های برتر است. همچنین بانک ملت در شاخص بیشترین اشتغالزایی هم در جایگاه پنجم شرکت های برتر ایران قرار گرفته است. بانک ملت برای ۲۷ هزار و ۳۱۱ نفر در سطح کشور به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.نام:
ایمیل:
* نظر: