:
كمينه:۶°
بیشینه:۸°
به‌روز شده در: ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۷
ارزیابی عملکرد گروه مالی بانک صادرات در بین شرکت های برتر سال 98 نشان داد
نگاهی به جایگاه بانک صادرات در بین شرکت های برتر کشور و کسب رتبه از نظر شاخص های مختلف اقتصادی و مالی نشان می دهد که این بانک علاوه بر کسب رتبه 10 در بین 100 شرکت و قرار گرفتن جزو لیست 10 شرکت اول کشوراز نظر بالاترين میزان فروش، در شاخص های دیگر از جمله میزان دارایی و اشتغال زایی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و موفق به کسب رتبه دوم بیشترین دارایی، رتبه چهارم بیشترین اشتغال زایی در بین 100 شرکت برتر شده است. از سوی دیگر، در گروه بانک ها و موسسات اعتباری نیز دومین رتبه فروش و اولین رتبه اشتغال زایی را کسب کرده است
کد خبر: ۱۴۸۴۲۹
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۵
بانك صادرات با فروش 247 هزار ميليارد ريالي سال 97، و 239 هزار ميليارد ريالي سال 96  جزو 10 شركت اول کشور  از نظر بالاترين رتبه فروش شناخته شده و در شاخص های دیگر از جمله میزان دارایی و اشتغال زایی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و موفق به کسب رتبه دوم بیشترین دارایی، رتبه چهارم بیشترین اشتغال زایی در بین 100 شرکت برتر شده است. 
آمارها نشان می دهد که در بين شركت هاي با بيشترين دارايي، بانك صادرات با 2539 هزار ميليارد ريال دارایی، در رتبه دوم بيشترين دارايي در بين 100 شركت برتر قرار گرفته است.
بالاترين اشتغال زايي در بين شركت هاي برتر كشور نيز نشان مي دهد كه بانك صادرات با 27542 نفر در رتبه چهارم بيشترين اشتغال زايي در بين 100 شركت برتر قرار داشته است.   
در گروه بانك ها و موسسات اعتباري نيز بانك صادرات با فروش 247 هزار ميليارد ريال، در رتبه دوم قرار دارد .
بانك صادرات با كسب رتبه دهم در بين 100 شركت برتر و رتبه دوم در بين شبكه بانكي كشور، در سال 97 به ميزان 24 هزار و 706 ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به فروش 23 هزار و 959 ميليارد توماني سال 96 معادل 3.11 درصد رشد فروش داشته است.
ارزیابی گروه های مالی در بین  500 شرکت برتر کشور در سال 98 نشان می دهد که در گروه واسطه گري مالي،  واسپاري سپهر صادرات با 723 ميليارد ريال فروش در رتبه هشتم شرکت های واسطه گری مالی قرار داشته است. همچنین در گروه سرمايه گذاري هاي مالي نيز گروه مالي سپهر صادرات با 1732 ميليارد ريال در رتبه 12 قرار دارد و  براین اساس، شرکت های واسپاری سپهر صادرات و گروه مالی سپهر صادرات، جزو شرکت های شاخص در  بین گروه های واسطه گری و سرمایه گذاری مالی شرکت های برتر کشور در سال 98 به شمار می روند 
از سوی دیگر، نگاهی به ترکیب 100 شرکت برتر، وضعیت و عملکرد گروه های مختلف اقتصادی و جایگاه شرکت ها نشان می دهد که بانك ها و موسسات اعتباري در اکثر شاخص های اقتصادی و مالی، پیشتاز گروه های مختلف و بخش های اقتصادی کشور بوده اند و در تمام عرصه ها و شاخص های اشتغال زایی، فروش، سود، دارایی، ارزش افزوده، بهره وری کل، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه، بازده فروش و... رتبه بالایی را کسب کرده و از جایگاه ویژه ای در بین فعالیت های مختلف اقتصادی و گروه های مختلف شرکت ها برخوردار بوده اند و شرکت های وابسته به بانک صادرات ایران نیز جایگاه ویژه ای را از نظر شاخص های مختلف کسب کرده اند.
بانک ها و موسسات اعتباری در ارزیابی سال 98 و براساس فروش سال 1379، توانسته اند با 17.9 درصد سهم از نظر فروش در رتبه نخست گروه هاي مختلف شركت هاي برتر  قرار گیرند. از نظر ارزش افزوده نيز بانك ها با 14 درصد سهم در جايگاه سوم گروه هاي مختلف در بين شركت هاي برتر قرار داشته اند. همچنین از نظر اشتغال زايي، بانك ها و موسسات اعتباري با 19 درصد سهم در رتبه نخست گروه هاي مختلف شركت هاي برتر از نظر اشتغال زایی بوده اند. 
از نظر دارايي نيز بانك ها و موسسات اعتباري با 51 درصد سهم دارايي ها در رتبه نخست، گروه سرمايه گذاري مالي با 6 درصد سهم در رتبه سوم قرار دارد. از نظر بازده فروش نيز گروه واسطه گري مالي با 36 درصد سهم در رتبه سوم در بين گروه هاي مختلف شركت هاي برتر قرار داشته اند. از سوی دیگر،  از نظر شاخص بهره وري كل گروه واسطه گري مالي با 1.54 واحد در رتبه سوم گروه هاي مختلف قرار گرفته اند. 
از نظر شاخص بهره وري كل عوامل نيز واسطه گري مالي با 7 واحد در رتبه نخست گروه هاي مختلف اقتصادي قرار داشته است. همچنین از نظر شا خص بهره وري نيروي انساني نيز سرمايه گذاري مالي با 13 واحد در رتبه سوم قرار گرفته است.  از سوی دیگر، از نظر بهره وري سرمايه نيز موسسات بيمه اي با 25 واحد در رتبه نخست و واسطه گري مالي با 16 واحد در رتبه دوم قرار داشته است. 

نام:
ایمیل:
* نظر: