:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۲
21 درصد شركت هاي برتر را بانك ها و بيمه ها و شركت هاي پرداخت تشكيل مي دهد
اسامي 10 بانك و 8 بيمه كشور در ليست 100 شركت برتر كشور قرار گرفت. به عبارت ديگر، 21 درصد شركت ها را بانك ها، بيمه ها، شركت هاي پرداخت، گروه مالي وابسته به بانك ها تشكيل داده است. همچنين 10 بانك كشور در رتبه هاي زير60 شركت در ليست 100 شركت برتر كشور قرار گرفتند همچنين در بين 100 شركت برتر كشور اسامي هشت شركت بيمه اي خصوصي ديده مي شود
کد خبر: ۱۴۸۳۸۲
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۷
اقتصاد گردان - 10 بانك ملت، صادرات، تجارت، پارسيان، پاسارگاد، رفاه كارگران، كشاورزي، سامان، اقتصاد نوين، كارآفرين علاوه بر قرار گرفتن در ليست 100 شركت برتر كشور از نظر ميزان فروش سال 97، توانستند رتبه هاي چهارم تا 59 را در 60 شركت اول كشور به خود اختصاص دهند.   همچنين در بين 100 شركت برتر كشور اسامي هشت شركت بيمه اي خصوصي شامل بيمه هاي آسيا، البرز، پارسيان، پاسارگاد، كوثر، دي، معلم و دانا ديده مي شود.
اسامي سه شركت وابسته به بانك ملت در ليست 100 شركت برتر اعلام شده براي سال مالي 1397 به چشم مي خورد كه  بانك ملت با رتبه 4، گروه مالي ملت با رتبه 45 و به پرداخت ملت با رتبه 98،  توانسته اند فعاليت هاي مالي حضوري درخشان داشته باشند.
بانك ملت با 43 هزار و 592 ميليارد تومان فروش سال 97 كه نسبت به 35 هزار و 70 ميليارد تومان سال 96 رشد 24.3 درصدي داشته، رتبه چهارم را در بين 100 شركت برتر كشور كسب كرده و در بين بانك ها و موسسات اعتباري كشور نيز رتبه نخست را كسب كرده است.
  همچنين گروه مالي ملت با كسب رتبه 45 در بين 100 شركت برتر، به ميزان 4859 ميليارد تومان در سال 97 فروش داشته است. فروش اين گروه مالي در سال قبل از آن نيز معادل 8854 ميليارد تومان گزارش شده است.
شركت به پرداخت ملت نيز با كسب رتبه 98 در بين 100 شركت برتر، در سال 97 به ميزان 1637 ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به رقم 1287 ميليارد تومان سال قبل از آن، به ميزان 27.16 درصد رشد فروش داشته است.
بانك صادرات با كسب رتبه دهم در بين 100 شركت برتر و رتبه دوم در بين شبكه بانكي كشور، در سال 97 به ميزان 24 هزار و 706 ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به فروش 23 هزار و 959 ميليارد توماني سال 96 معادل 3.11 درصد رشد فروش داشته است
بانك تجارت با كسب رتبه  12 در بين 100 شركت برتر و رتبه سوم در بين بانك هاي كشور، در سال 97 به ميزان 21 هزار و 980 ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به 15 هزار و 246 ميليارد تومان فروش سال 96 به ميزان 44.17 درصد رشد داشته است.
بانك پارسيان با كسب رتبه 13 در بين 100 شركت برتر، و رتبه چهارم در بين بانك هاي كشور، به ميزان  21 هزار و 833 ميليارد تومان فروش در سال 97 داشته است و در  سال قبل از آن نيز رقم 31 هزار و 495 ميليارد تومان فروش داشته است.
بانك پاسارگاد با كسب رتبه  14 در بين 100 شركت برتر و رتبه پنجم در بين بانك هاي كشور، در سال 97 به ميزان 21 هزار و 456 ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به 16 هزار و 748 ميليارد تومان فروش سال 96 به ميزان 28.11 درصد رشد داشته است.
بانك هاي رفاه كارگران با رتبه 18، كشاورزي رتبه 21، سامان رتبه 22، اقتصاد نوين رتبه 39، كارآفرين رتبه 59،  در بين 100 شركت برتر،  به ترتيب رتبه هاي 6 تا 10 را در بين بانك هاي كشور كسب كرده اند.
در بين شركت هاي پرداخت نيز آسان پرداخت پرشين رتبه 50 را  در بين 100 شركت برتر، با 4705 ميليارد تومان كسب كرده است.

هشت شركت بيمه اي خصوصي در بين 100 شركت برتر كشور

در بين 100 شركت برتر كشور اسامي هشت شركت بيمه اي خصوصي شامل بيمه هاي آسيا، البرز، پارسيان، پاسارگاد، كوثر، دي، معلم و دانا ديده مي شود.
شركت بيمه دي با 5807 ميليارد تومان فروش در سال 97، رتبه 37 را در بين 100 شركت برتر داشته كه نسبت به فروش 3437 ميليارد توماني سال قبل از آن، با 69 درصد رشد فروش مواجه شده است.  اين شركت رتبه  نخست را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند.
بيمه آسيا با كسب رتبه 39 در بين 100 شركت برتر،  رتبه دوم شركت هاي بيمه اي را كسب كرده و فروش آن 5657 ميليارد تومان در سال 97 بوده كه نسبت به رقم 4286 ميليارد تومان سال قبل از آن، به ميزان 32 درصد رشد داشته است. اين شركت رتبه دوم را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند.
بيمه دانا با كسب رتبه 55 در بين 100 شركت برتر و فروش 3650 ميليارد تومان در سال 97 نسبت به فروش 2804 ميليارد تومان سال قبل از آن معادل 30.1 درصد رشد فروش داشته است. اين شركت رتبه سوم را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند،.
شركت بيمه البرز با كسب رتبه 57 در بين 100 شركت برتر، در سال 97 معادل 3290 ميليارد تومان فروش داشته كه نسبت به رقم 2536 ميليارد تومان سال قبل معادل 29.7 درصد افزايش فروش داشته است. اين شركت رتبه چهارم را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند.
بيمه پاسارگاد با فروش 2908 ميليارد تومان رتبه 63  را در بين 100 شركت برتر كسب كرد كه نسبت به رقم 1993 ميليارد تومان سال قبل با 46 درصد رشد فروش مواجه شده است. اين شركت رتبه  پنجم را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند.
شركت بيمه پارسيان با فروش 2506 ميليارد تومان رتبه 72 را در بين 100 شركت برتر كسب كرد كه نسبت به رقم 2239 ميليارد تومان سال قبل با  12 درصد رشد فروش مواجه شده است. اين شركت رتبه  ششم را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند.
شركت بيمه  كوثر با فروش 2069 ميليارد تومان رتبه 86 را در بين 100 شركت برتر كسب كرد كه نسبت به رقم 1455 ميليارد تومان سال قبل با  42.2 درصد رشد فروش مواجه شده است. اين شركت رتبه  هفتم را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند.
شركت بيمه معلم با فروش 2045 ميليارد تومان رتبه 72 را در بين 100 شركت برتر كسب كرد كه نسبت به رقم 1481 ميليارد تومان سال قبل با  38 درصد رشد فروش مواجه شده است. اين شركت رتبه  هشتم را در بين آن تعداد شركت هاي بيمه اي كسب كرده كه آمار فروش خود را براي محاسبه 100 شركت برتر اعلام كرده اند.

معرفی ۱۰۰ شرکت برتر کشور

۱۰۰ شرکت برتر کشور روز یکشنبه در جریان بیست و دومین همایش شرکت‌های برتر ایران، برپایه شاخص اصلی میزان فروش شرکت‌ها و ۳۲ شاخص دیگر معرفی و تقدیر شدند.
در این مراسم که در محل مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، هلدینگ بانک ملت و هلدینگ فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب پنج شرکت برتر کشور شناخته شدند.
انتخاب شرکت‌های برتر از سوی سازمان مدیریت صنعتی به این ترتیب بود که ابتدا ۵۰۰ شرکت برتر کشور براساس میزان فروش به پنج دسته ۱۰۰ تایی تقسیم و شرکت‌های هر دسته برپایه ۳۲ شاخص دیگر با هم مقایسه و رتبه‌بندی شدند.
شاخص‌های رتبه‌بندی، شاخص‌های کمّی (مقداری) بوده و مقادیر آنها از صورت‌های مالی حسابرسی و تایید شده شرکت‌ها استخراج شد.

فروش

برپایه این گزارش، شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت و فولاد مبارکه اصفهان به عنوان برترین شرکت ها از نظر بالاترین رتبه فروش شناخته شدند.
خلق ارزش افزوده
صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت، مخابرات ایران و سرمایه‌گذاری غدیر، پنج شرکت برتر ایرانی از نظر خلق بالاترین ارزش افزوده شدند.

ارزش دارایی

از نظر بیشترین ارزش دارایی، بانک ملت، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک کشاورزی و سرمایه‌گذاری پارس آریان در رتبه های نخست تا پنجم قرار گرفتند.

اشتغال‌زایی

از نظر اشتغال‌زایی، عنوان برترین شرکت ایرانی به سرمایه‌گذاری پارس آریان با ۵۳ هزار و ۷۹۱ نفر رسید و پس از آن ایران خودرو با ۵۱ هزار و ۸۴۵ نفر، سایپا با ۳۵ هزار ۶۱۶ نفر، بانک صادرات ایران با ۲۷ هزار و ۵۴۲ نفر و بانک ملت با ۲۷ هزار و ۳۱۱ نفر قرار گرفتند.

سودآوری

در این رتبه‌بندی، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس حائز رتبه نخست شرکت‌های ایرانی از نظر بیشترین سودآوری شد و پس از آن فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت، سرمایه‌گذاری غدیر و پالایش نفت اصفهان قرار گرفتند.

صادرات

صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با صادرات ۲.۶۸ میلیارد دلاری در رتبه نخست برترین شرکت‌های ایرانی ایستاد.
پس از آن، شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس با ۱.۱۳ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری غدیر با ۱.۱۱ میلیارد دلار، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با ۹۶۳ میلیون دلار و پتروشیمی زاگرس با ۹۸۴ میلیون دلار در مکان‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

ارزش بازار

رتبه نخست بالاترین ارزش بازار به فولاد مبارکه اصفهان با ارزش ۴۵۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال رسید و پس از آن صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، بانک تجارت، شرکت ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی مارون قرار گرفتند.

پراکندگی استانی ۵۰۰ شرکت برتر

برپایه این گزارش، سهم استان تهران از نظر تعداد شرکت‌های برتر یاد شده (با حذف بانک ها و شرکت های بیمه ای از آمار) ۵۰.۳ درصد است و از این نظر در رتبه نخست قرار دارد.
پس از تهران، استان‌های اصفهان با ۷.۴ درصد، هرمزگان با ۴.۴ درصد، قزوین با ۳.۴ درصد و خراسان رضوی با ۳.۲ درصد قرار دارند.
این گزارش می‌افزاید: ۱۰۰ شرکت نخست یاد شده حدود ۸۸.۸ درصد از مجموع فروش ۵۰۰ شرکت برتر کشور را به خود اختصاص داده اند.
سازمان مدیریت صنعتی همه ساله اقدام به رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران می‌کند. این رتبه‌بندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می‌کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گروه های صنعتی (رشته های مختلف کسب و کار)، گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می‌شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: