:
كمينه:۱°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۵
شاخص ها از بهبود عملکرد بانک صادرات در سال های 97 و 98 می گوید
تفاوت درآمد تسهیلات و سود پرداختی به سپرده ها در بانک صادرات نسبت به سال 97 کاهش یافته و از رقم 1751 میلیارد تومان به 994 میلیارد تومان رسیده و نشان دهنده بهبود وضعیت درآمد هزینه در بخش تسهیلات و سپرده هاست و این موضوع به بانک صادرات کمک کرده که با رشد درآمدهای غیرمشاع خود را به سود آوری رسانده و گام های بلند در سال 98 در جهت کاهش زیان انباشته و بهبود سودآوری بردارد
کد خبر: ۱۴۴۵۱۳
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۳
اقتصادگردان- محسن شمشیری

فاصله درآمد و سود پرداختی در شش ماهه اول سال 98 نشان دهنده بهبود سود در بانک صادرات ایران است که نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به میزان 332 میلیارد تومان بهبود داشته است.  
همچنین کاهش تعداد شعب و بهبود بهره وری شعب و کارکنان، افزایش سرانه جذب منابع در شعب و توسط کارکنان نسبت به سال های قبل نیز عامل رشد بهره وری و کاهش هزینه ها و بهبود درآمدها محسوب می شود. 

نام بانک

سود پرداختی به منابع

درآمد تسهیلات

تفاوت درآمد و سود پرداختی

تفاوت دوره مشابه سال گذشته

بانک صادرات

    73,330,011

    63,381,093

    (9,948,918)

  (17,516,440)

 

نام بانک

تعداد شعب

تعداد کارکنان

سرانه منابع

شعبه

کارکنان

بانک صادرات

     2,317

   26,839

      759,165

     65,538


نام بانک

سرانه سود سپرده

سرانه درآمد تسهیلات

آخرین سود (زیان) انباشته (خرداد1398)

شعبه

کارکنان

شعبه

کارکنان

بانک صادرات

    31,649

     2,732

    27,355

     2,362

   (76,461,694)بهبود بهره وری  در شعب و پرسنل 

کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها به صورت نسبی موجبات رشد سودآوری بنگاه ها را فراهم می کند و در این مسیر یکی از معیارهای اندازه گیری بهبود سودآوری، رشد بهره وری شعب و پرسنل بانک هاست. در بانک صادرات ایران، به دنبال رشد بانکداری الکترونیک، بهره وری شعب افزایش یافته و هر شعبه در میزان جذب منابع و افزایش سود و درآمد و همچنین کاهش هزینه ها به نسبت رشد درآمد، اثرگذارتر از قبل حاضر شده است در نتیجه به ازای هر شعبه و به ازای هر یک از پرسنل بانک، درآمد و سود بیشتری حاصل شده و بهره وری بانک افزایش یافته است و در نتیجه این روند، می تواند به بهبود روند سود آوری، کاهش هزینه ها، کاهش زیان انباشته منجر شود. 

اطلاعات مطلق مربوط به سود پرداختی برای تحصیل منابع و از سوی دیگر درآمد شناسایی‌شده از محل تسهیلات اعطایی ارائه‌شده و  مابه‌التفاوت درآمد شناسایی‌شده و سود سپرده در دوره شش‌ماهه جاری و اطلاعات مقایسه‌ای سال قبل نیز نشان دهنده بهبود در شاخص های عملکردی بانک صادرات است. 
با استفاده از تعداد شعب و کارکنان برخی شاخص‌های سرانه موردمحاسبه قرارگرفته و ارائه‌شده است. ملاحظه می‌شود که از حیث سرانه منابع در اختیار برحسب شعب، و از زاویه سرانه به ازای هریک از کارکنان، عملکرد شایان توجهی دارد که نشان دهنده بهبود بهره وری شعب، کارکنان، و هزینه های پرداخت شده است که بهره وری شعب و کارکنان را نسبت به سال های قبل با بهبود و افزایش نشان می دهد و این بهبود بهره وری، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر سیاست ها و کارایی برنامه های بانک در دو سال اخیر است. 

 بانک صادرات ایران از آغاز اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر طی سال‌های ٩۴ تا ٣١ مردادماه ٩٨ نسبت به فروش هزار و ٣۶۶ رقبه املاک مازاد خود به ارزش بالغ بر ١۵ هزار و ۵٣۴ میلیارد ریال اقدام کرده است. بانک صادرات ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در پنج ماه ابتدای سال ٩٨، تعداد ١٧٢ رقبه از املاک مازاد خود را به ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۴٠٨ میلیارد به فروش رساند
بانک صادرات ایران در سال ٩۴ در حدود ١٠٣ رقبه ملک به ارزش بیش از ۵٩١ میلیارد ریال، در سال ٩۵ نیز ١۴٧ رقبه ملک بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ٩۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد به ارزش سه هزار و ٩٨۶ میلیارد ریال و در سال ٩٧، نیز ۵٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ۶٧۶ میلیارد ریال واگذار کرده است.فروش اموال و دارایی‌های مازاد بر اساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی این بانک پیگیری می‌شود. 
نام:
ایمیل:
* نظر: