:
كمينه:۵°
بیشینه:۸°
به‌روز شده در: ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت چاره جويي در نرخ سرمايه گذاري خبرداد
گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه 1.2 درصد مثبت بوده است / نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 1390، در چند سال منفي بوده و در سال 94 معادل 12- درصد، در سال 95 معادل 3.7- درصد و در سال 97 نيز منفي بوده كه در سه ماه اول سال 97 معادل 0.8- درصد گزارش شده است. در سال 91 نيز به قيمت ثبات سال 1383 نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معادل 23.8- درصد منفي و در سال 92 نيز كه تحريم ها وجود داشته نرخ سرمايه گذاري 6.9- درصد بوده است
کد خبر: ۱۴۲۷۰۱
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۳
اقتصاد گردان - محسن شمشيري
گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی  که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه 1.2 درصد مثبت بوده است.


 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی گفت: بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی ها نشان می دهد، از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی، بطور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.
 رئیس کل بانک مرکزی افزود: شاخص مستخرج از تعداد ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد، که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود.
دکتر همتی تأکید کرد: این نکته مهم را نیز باید اضافه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی در خصوص  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد، چاره جویی کرد.

سال

سال پايه

نرخ سرمايه گذاري

1388

1376

0.9-

1389

1376

6.9

1390

1376

1

1391

1383

23.8-

1392

1383

6.9-

1393

1390

7.8

1394

1390

12-

1395

1390

3.7-

1396

1390

1.4

1397 سه ماهه

1390

0.8- پيش بيني كل سال منفي

1398

1390

شهريور مثبت بقيه 5 ماه اول منفي


نگاهي به تحولات سال هاي اخير و به خصوص در دولت روحاني نشان مي دهد كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 1390، در سه سال منفي بوده و در سال 94 معادل 12- درصد، در سال 95 معادل 3.7- درصد و در سال 97 نيز منفي بوده كه در سه ماه اول سال 97 معادل 0.8- درصد گزارش شده است. 
در سال 91 نيز به قيمت ثبات سال 1383 نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معادل 23.8- درصد منفي بوده است. در سال 92 نيز كه تحريم ها وجود داشته نرخ سرمايه گذاري 6.9- درصد بوده است. 
در سال 88 نيز به قيمت ثابت سال 1376 نرخ سرمايه گذاري معادل 0.9- درصد بوده است. 
همچنين در سال 93 كه دولت روحاني زمام امور را به دست گرفت و سياست هاي انضباط مالي اجرا شد و همچنين به دنبال مذاكرات در برجام و تنش زدايي بود، نرخ سرمايه گذاري با پيش بيني فعالان اقتصادي مثبت شد و نرخ سرمايه گذاري به قيمت ثابت سال 1390، به  7.8 درصد رسيد و مثبت شد و در سال 96 نيز به دنبال اجراي برجام و اثر آن و بهبود درآمد نفت 1.4درصد مثبت بوده است.  
در سال 89 نيز به قيمت ثابت سال 1376 نرخ سرمايه گذاري 6.9 درصد و مثبت بوده است. درسال 90 نيز نرخ سرمايه گذاري مثبت و 1 درصد بوده است. 
براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه در 10 سال اخير رشد سرمايه گذاري متاثر از دو مرحله تحريم اقتصادي و كاهش درآمد نفت با چند سال رشد منفي مواجه بوده و در برخي سال ها به دليل برجام و درآمد نفت بالاتر مثبت شده است. 
در مرحله اول تحريم ها سال هاي 93 -1391 در اواخر دولت احمدي نژاد و اوايل دولت روحاني و همچنين مرحله بعد تحريم ها در سال 98 -1397 رشد سرمايه گذاري عمدتا منفي بوده است. 
نگاهي به جدول نشان مي دهد كه اقتصاد ايران براساس قيمت هاي ثبات سال هاي مختلف، در 11 سال اخير، 7 سال با رشد منفي سرمايه گذاري مواجه بوده است و تنها در 4 سال رشد مثبت داشته كه متاثر از برجام  و روي كار آمدن دولت روحاني براي دو سال رشد سرمايه گذاري مثبت شد. و دو سال نيز مربوط به سال هاي 89 و 90 يعني خروج از بحران اقتصادي جهان و بهبود درآمد نفت  بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: