:
كمينه:-۱°
بیشینه:۷°
به‌روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۱
فروش ۱۹.۱ میلیارد تومان سفته و برات در تهران
در بازار طلا با اعلام هر اونس جهاني به قيمت 1535 دلار و دلار به قيمت 11380 تومان، مظنه مثقال طلاي 17 عيار يا طلاي آبشده به 1 ميليون و 793 هزار، طلاي 18 عيار به 414 هزار، سكه امامي طرح جديد 4 ميليون و 120 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 100 هزار، ربع سكه 1 مليون و 310 هزار، سكه گرمي به 890 هزار تومان معامله شد
کد خبر: ۱۴۰۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۵
اقتصاد گردان - قیمت ارز در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز قبل با کاهش همراه بود. صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را ۵۰ تومان کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان است.این صرافی‌ها هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان می‌خرند و ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان می‌فروشند که نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش قیمت داشته است.
روز چهار شنبه 13 شهريور 98، نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات نقدي به 11380 تومان رسيد. نرخ لحظه اي دلار در سامانه سنا به 11350 و يورو به 12550 تومان رسيد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در روز سه شنبه را براي دلار 11272، يورو 12556، درهم 3056، يوآن 1720، پوند 13737 و لير تركيه 2070 تومان اعلام كرد. 
بانک‌ها روز ۱۳ شهریور هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۴۷ تومان می‌خرند که حدود ۵۰ تومان کاهش داشته است.همچنین هر یورو در بانک‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۳۴۵ تومان خریداری می‌شود که قیمت این ارز نیز با کاهش اندکی همراه بوده است. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۳ هزار و ۶۱۸ تومان است.
قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۷۰۷ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار تومان می‌رسد.
همچنين در بازار طلا با اعلام هر اونس جهاني به قيمت 1535 دلار و دلار به قيمت 11380 تومان، مظنه مثقال طلاي 17 عيار يا طلاي آبشده به 1 ميليون و 793 هزار، طلاي 18 عيار به 414 هزار، سكه امامي طرح جديد 4 ميليون و 120 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 100 هزار، ربع سكه 1 مليون و 310 هزار، سكه گرمي به 890 هزار تومان معامله شد. 

رشد 55 درصدي سكه در يكسال منتهي به تير

در تيرمــاه ١٣٩٨ متوســط قيمــت فــروش يــک دلار امريكــا در بــازار آزاد شــهر تهــران ١٢٦٤٨٥ ريال بود كه در مقايسه با ماه قبل 5.8 درصد کاهش داشته است همچنـين حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش يـک دلار امريکـا در مـاه مـذکور بـه ترتيـب ١١٣٤٠٠ ريال و ١٣٢٤٨٠ ريال بوده است. 
از آنجايي كه در سال 97 به دليل التهابات بازار ارز، محدوديت هاي فروش ارز آزاد و نوسان قيمت دلار بين 10 تا15 هزار تومان در تيرماه و مرداد ماه 97 و... نرخي مشخص براي تيرماه اعلام نشده در نتيجه امكان مقايسه با تيرماه سال 97 وجود ندارد. اما در مقايسه با دارايي متناظر سكه طلاي طرح جديد كه در تيرماه 98 نسبت به تيرماه 97 حدود 55 درصد رشد كرده، كه البته 20 درصد آن حاصل از رشد قيمت اونس جهاني طلا از 1270 دلار در تيرماه 97 به حدود 1500 دلار در تيرماه 98 است و 35 درصد افزايش حاصل از نرخ دلار داشته است، مي توان دريافت كه نرخ دلار نيز تقريبا چنين روندي را طي كرده و احتمالا ميانگين نرخ دلار در تيرماه سال 97  با 30 درصد كمتر از نرخ تيرماه 98  عددي حدود 9300 تومان بوده است. اين نرخ دلار تيرماه 98 در مقايسه با پايان سال 1396 كه قيمت 40453 ريال بوده نيز معادل 212 درصد رشد طي 16 ماه منتهي به تيرماه 98 داشته است. 
در تيرماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يک يورو در بازار آزاد شهر تهران ١٤٤٧٤٣ ريـال بـود كه در مقايسه با ماه قبل 5.3درصد کاهش داشته است . همچنين حداقل و حداکثر نرخ فروش يک يورو در ماه مذکور به ترتيـب ١٣١٥٠٠ ريـال و ١٥١٦٠٠ ريال بوده است. در چهارماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يک دلار امريكا و يک يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب ١٣٥٣٧٨ ريال و ١٥٣٩٨٦ ريال بوده است 
در تيرماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بـازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 277 هزار تومان  بود كه در مقايسه با ماه قبل ٥/٥ درصـد کـاهش و نسـبت بـه مـاه مشابه سال قبل ٥٦ درصد افزايش نشان ميدهد
 همچنـين حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش سـکه مـذکور در مـاه يـاد شـده بـه ترتيـب 3 ميليون و 780 هزار و 4 ميليون و 503 هزار تومان بوده است. در تيرماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بـازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 470 هزار تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل 4.2 درصـد کـاهش و نسـبت بـه مـاه مشابه سال قبل ٥٤ درصد افزايش نشان ميدهد. همچنـين حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش سـکه مـذکور در مـاه يـاد شـده بـه ترتيـب 3 ميليون و 885 هزار، و 4 ميليون و 711 هزار تومان  بوده است. در چهارماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك سكه تمـام بهـار آزادي در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قديم 4 ميليون و 545 هزار و  با طرح جديد 4 ميليون و 734 هزار تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشابه سال ١٣٩٧  ١١١ درصد درصد افزايش يافته است.

فروش ۱۹.۱ میلیارد تومان سفته و برات در تهران

براساس آمار بانک مرکزی حدود ۱۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در چهار ماه نخست سال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان سفته و برات در تیرماه سال جاری در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه بـا ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ درصد و ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین در چهارماه اول سال ١٣٩٨ بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیرماه ٩٨ معــادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۸ و ۸۹.۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۲۳.۹ درصد کاهش و از لحاظ مبلـغ ۴۶ درصـد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳۶.۱ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۲.۸ درصد افزایش داشته است.
شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه ١٣٩٨ به عدد ۱۳۶.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در تیرماه ١٣٩٧ معادل ۶۱.۱ بوده است. در چهارماه اول سال ٩٨ معادل ۲ هزار و ۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معـادل ۴۹ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در شـهر تهران واخواسـت شد. 
در این دوره متوسـط شـاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۰.۸ و ۶۶.۶ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ درصد و ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه اول سـال ١٣٩٨ به عدد ۹۵.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در چهارماه اول سـال ١٣٩٧ معـادل ۱۴۹.۷ بوده است.

ارزش پوند به کمترین سطح ۳ سال اخیر

با تداوم بن‌بست سیاسی در انگلیس بر سر مساله برگزیت، ارزش پوند بار دیگر کاهش یافت.
به گزارش رویترز، مجلس انگلیس در اتفاقی جنجالی به جلوگیری از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا رای داد و این اتفاق در حالی صورت گرفت که برخی از اعضای حزب حاکم نیز با حزب مخالف دولت همکاری کردند و به نفع آن ها رای دادند. حزب محافظه کار این اقدام را خیانت توصیف و اعلام کرده است که این نمایندگان از جمله یکی از نوه‌های وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم از این حزب اخراج خواهند شد.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس پیش تر تهدید کرده بود در صورتی که پارلمان مانع برگزیت شود، درخواست رای گیری زودهنگام و انحلال پارلمان را مطرح خواهد کرد و به نظر می‌رسد که وی برای انجام چنین کاری آماده می شود.
پوند که در ابتدای معاملات با رسیدن به ۱.۲ پوند به پایین ترین سطح خود در طول ۳۵ سال اخیر رسیده بود تا انتهای معاملات اندکی تقویت شد و به ۱.۲۱ دلار رسید اما هنوز در پایین‌ترین سطح خود طی سه سال اخیر قرار دارد. از زمانی که انگلیس در سال ۲۰۱۶ رای به ترک از خروج اتحادیه اروپا داد، ارزش پوند در برابر دلار ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بسیاری از معامله گران نگران اند که انگلیس در تاریخ سی و یکم اکتبر بدون دستیابی به توافقی با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی روابط آینده و در نظر گرفتن مهلتی به عنوان دوران گذار از اتحادیه اروپا خارج شود.
اندرو میلیگان، استراتژیست موسسه " ابردین استاندارد اینوستمنت" گفت: ۴۸ ساعت آینده تعیین خواهد کرد که نخست‌وزیر به گوشه رینگ رانده خواهد شد یا موفق می‌شود حرف خود را به کرسی بشاند. شاید هم تا اواسط اکتبر انتخابات برگزار شود.
در برابر یورو نیز پوند مسیر کاهشی را در پیش گرفت و به ازای ۱.۱۰۲۵ یورو مبادله شد. هم چنین نرخ برابری پوند در برابر فرانک سوئیس ۱.۱۹۴۴ و در برابر ین ژاپن ۱۲۸.۳۰۷ اعلام شد.
برخی از کارشناسان معتقدند در صورت انحلال پارلمان، احتمال رسیدن پوند به سطح ۱.۱ دلار نیز وجود خواهد داشت.
توقف دلار در بازارهای جهانی
کاهش رشد تولیدات کارخانه های آمریکایی باعث توقف دلار در برابر ارزهای مختلف شد.
به گزارش رویترز، طبق اعلام موسسه مدیریت عرضه آمریکا، برای نخستین بار در طول سه سال اخیر، فعالیت‌های تولیدی این کشور با رشد منفی مواجه شده است و این مساله باعث شد تا احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی افزایش یابد. از سوی دیگر بازدهی اوراق  قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا نیز به پایین‌ترین سطح ۲ سال اخیر رسید.
 رودریگو کارتیل، استراتژیست ارشد ارزی در بانک ملی استرالیا گفت: انتظارات برای وارد شدن بانک مرکزی آمریکا به میدان برای نجات اقتصاد از وضعیت فعلی افزایش پیدا کرده است. این اتفاق باعث توقف روند افزایشی اخیر دلار شد.
در معاملات روز چهارشنبه، شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد با ۰.۴ درصد کاهش به ۹۸.۹۴۴ واحد رسید. امروز هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۷۶ دلار استرالیا،   ۱.۳۸۹۶ دلار سنگاپور و ۱.۳۳۲۶ دلار کانادا معامله شد.
دلار در برابر روپیه هند موفق به فتح کانال جدیدی شد و و با گذشتن از کانال ۷۲ واحدی به ازای ۷۲.۲۳۰۹ رویه معامله شد. در برابر سایر ارزهای آسیایی، نرخ برابری هر دلار آمریکا معادل ۴.۲۱۰۳ رینگت مالزی، ۱۰۵.۹۸۵۲ ین ژاپن و ۷.۱۶۶۴ یوان چین اعلام شد.
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری اعلام کرده است که اگر مذاکرات تجاری به نتیجه‌ای نرسد، وی موضع سرسختانه تری علیه چین اتخاذ خواهد کرد و با وجود واکنش نشان ندادن بازار ارز به این توئیت، احتمال تشدید تقاضا برای ارزهای امن در صورتی که این تهدید رنگ و بوی واقعی بگیرد وجود دارد.
دلار در برابر ارزهای اروپایی نیز کاهشی بود؛ به گونه ای که هر پوند انگلیس به ازای ۱.۲۱۰۲ دلار، هر یورو به ازای ۱.۰۹۷۴ دلار و هر فرانک سوئیس به ازای ۱.۰۱۳۲ دلار مبادله شدند.

نام:
ایمیل:
* نظر: