:
كمينه:-۱°
بیشینه:۷°
به‌روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۱
مقايسه نسبت تسهيلات، سپرده قانوني و ذخيره احتياطي بانك ها در ارديبهشت 98 نشان مي دهد
600 هزار ميليارد تومان سپرده دست نخوره در بانك ها / بانك ها 1534 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده اند / 2131 هزار ميليارد تومان سپرده دربانك هاي كشور / نسبت تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در تهران معادل 94.5 درصد بوده كه از ميانگين كل بانك هاي كشور به ميزان 80.2 درصد بسيار بالاتر بوده است. در تهران از 1163 هزار ميليارد تومان سپرده معادل 109 هزار ميليارد تومان سپرده قانوني بوده يعني سپرده قانوني در تهران معادل 9.34 درصد در نظر گرفته شده كه از 10.3 درصدميانگين سپرده قانوني كشوري كمتر است. در نتيجه 1054 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در تهران برآورد شده است.
کد خبر: ۱۴۰۰۸۵
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۸
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 
مانده كل سپرده ها در ارديبهشت 98 به رقم بيش از 2131 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به ارديبهشت 97 معادل 447 هزار ميليارد تومان يا 26.6 درصد رشد كرده و نسبت به اسفند 97 نيز معادل 63 هزار ميليارد تومان يا 3.1 درصد افزايش داشته است. بيشترين مبلغ سپرده ها متعلق به استان تهران با مانده 1163 هزار ميليارد تومان معادل 54.58 درصد كل سپرده هاي كشور است. كمترين رقم نيز مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد با 5550 ميليارد تومان است. 
مانده كل تسهيلات در ارديبهشت 98  نيز بالغ بر 1534 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به ارديبهشت 97 معادل 252 هزار ميليارد تومان يا 19.7 درصد رشد كرده و نسبت به پايان اسفند 97 نيز 25 هزار ميليارد تومان يا 1.7 درصد افزايش داشته است. از اين رقم معادل 997 هزار ميليارد تومان متعلق به استان تهران بوده كه سهمي معادل 64.96 درصد يا تقريبا حدود 65 درصد مانده تسهيلات كشور به استان تهران اختصاص يافته است. 

سهم تهران از تسهيلات 10 واحد بيش از سهم از سپرده ها

به عبارت ديگر، تهران با سهم 65 درصدي از كل مانده تسهيلات، سهم 54.6 درصدي از مانده كل سپرده ها داشته و سهم تهران از تسهيلات معادل 10.4 واحد درصد بيش از سهم تهران از مانده سپرده ها بوده است. اين نكته نشان دهنده اين واقعيت است كه بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات به استان تهران و فعاليت هاي اقتصادي در استان تهران داشته اند كه يا فعاليت و محل كار آنها در تهران بوده و يا دفتر مركزي آنها در تهران واقع شده است اما در هر صورت نشان دهنده تمركز امكانات مالي در تهران از سپرده ها گرفته تا تسهيلات بانكي است و اين موضوع هم مشكل براي تهران ايجاد مي كند و هم براي اقتصاد در ساير نقاط كشور نارسايي ايجاد مي كند. 
مقايسه ارقام رشد تسهيلات و سپرده ها نيز نشان مي دهد كه  رشد سپرده ها با 26.6 درصد در اين يكسال نسبت به رشد مانده تسهيلات با 19.7 درصد، حدود 7 درصد بيشتر بوده  و نشان مي دهد كه تمايل بانك ها در اين يكسال، براي تسهيلات دهي كاهش يافته است و رقم بيشتري را از سپرده ها به عنوان نقدينگي مورد نياز و قابل دسترس در بانك ها نگه داشته اند. 

كاهش 5 واحدي نسبت تسهيلات 

نسبت تسهيلات به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 80.2 درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8 درصد و نسبت به اسفند 97 معادل 1.1 درصد كاهش داشته و نشان مي دهد كه در اين يكسال، نوعي سياست انضباط مالي و سياست احتياطي براي پرداخت تسهيلات در دستور كار بوده تا هم مطالبات معوق كنترل شود و هم  نقدينگي احتياطي بيشتري در بانك ها براي مقابله با بحران هاي احتمالي در دسترس باشد. 

600  هزار ميليارد تومان سپرده دست نخورده 

از رقم 2131 هزار ميليارد تومان سپرده، معادل 1912 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني بوده و معادل 1534 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. براين اساس، معادل 219  هزار ميليارد تومان يا 10.27 درصد سپرده قانوني بوده است. همچنين معادل 378 هزار ميليارد تومان يا 17.74 درصد سپرده ها را سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز بانك ها تشكيل داده است و روي هم رفته معادل 597 هزار ميليارد تومان يا 28 درصد كل سپرده ها را سپرده قانوني به اضافه سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز بانك ها تشكيل داده است. به عبارت ديگر، 600  هزار ميليارد تومان سپرده در بانك ها و شبكه بانكي باقي مانده و دست نخورده است. 

روزانه 1225 میلیارد به سپرده‌ها و 691 میلیارد به تسهیلات اضافه شد

آمارهای بانکی از وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات در استان‌های کشور در ارديبهشت 98 نشان می‌دهد كه در طول يكسال منتهي به ارديبهشت 98 به طور متوسط روزانه 1225 میلیارد تومان به سپرده‌ها و 691 میلیارد تومان به تسهیلات اضافه شده است. اين در حاليست كه در يكسال منتهي به دي 97، روزانه 1323 میلیارد به سپرده‌ها و 840 میلیارد به تسهیلات اضافه شده بود و اين موضوع نشان دهنده آرام شدن شتاب رشد نقدينگي، سپرده ها و تسهيلات درماه هاي اخير است و مي تواند در كنترل تورم موثر باشد هر چند كه در رشد اقتصاد، رونق اقتصادي و گردش مالي اقتصاد نيز موثر خواهد بود. 

28 درصد سپرده ها در شبكه بانكي حفظ شد

آمارهای بانکی از وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات در استان‌های کشور در ارديبهشت 98 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به كل سپرده‌ها در کشور کاهش یافته و به 72 درصد رسیده که نسبت به رقم 75 درصدی ماه‌های قبل از آن کاهش داشته است و در حالی که پیش از این حدود 24 درصد سپرده‌ها با عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی یا سقف اعتباری حفظ می‌شد و مابقی یعنی 75 درصد به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می‌شد، اما در ارديبهشت ماه این شاخص به 28 درصد رسیده و 72 درصد تسهیلات پرداخت شده است.

 نسبت تسهیلات یعنی تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی نیز که قبلا  در ارديبهشت 97 حدود 85 درصد بوده، در ارديبهشت ماه به 80.2 درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کاهش یافته و رقم بیشتری از سپرده‌ها را به صورت سقف اعتباری و سپرده قانونی در نظر گرفته و بانک‌ها تحت تاثیر سیاست انضباط مالی، کاهش مطالبات معوق و بهبود ساختار مالی، منابع بیشتری را در بانک‌ها حفظ کرده و رقم کمتری را از سپرده‌ها تسهیلات داده‌اند تا از این طریق هم نقدینگی بیشتری را در بانک برای بازپرداخت سپرده‌ها حفظ کنند و هم بتوانند تاحدودی میزان مطالبات معوق خود را کاهش دهند. این نسبت در تهران به عدد 94.5 درصد و در بویراحمد به عنوان استان محروم به 105 درصد رسیده که نشان‌دهنده این واقعیت است که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در یکسال اخیر در تهران بالا بوده و به میزان رشد سپرده‌ها در تهران، میزان تسهیلات دهی نیز افزایش قابل‌توجهی داشته و نسبت تسهیلات در تهران عملا از 14.3 واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است و عملا بخش عمده‌ای از افزایش مانده تسهیلات بانک‌های کشور جذب امور کسب وکار تهران شده است.

نسبت تسهيلات در تهران بالاتر از ميانگين كشوري

نسبت تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در تهران معادل 94.5 درصد بوده كه از ميانگين كل بانك هاي كشور به ميزان 80.2 درصد بسيار بالاتر بوده است. 
در تهران از 1163 هزار ميليارد تومان سپرده معادل 109 هزار ميليارد تومان سپرده قانوني بوده يعني سپرده قانوني در تهران معادل 9.34 درصد در نظر گرفته شده كه از 10.3 درصدميانگين سپرده قانوني كشوري كمتر است. در نتيجه   1054 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در تهران برآورد شده است. 
همچنين رقم تسهيلات معادل 997 هزار ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر، نسبت تسهيلات به كل سپرده ها در تهران معادل 85.7 درصد بوده است در حالي كه در كل كشور معادل 72 درصد بوده و نسبت تسهيلات در تهران بالاتر از ميانگين كشوري است.  
از سوي ديگر، حدود 57578 ميليارد تومان به عنوان نقدينگي احتياطي يا سقف اعتباري در بانك هاي تهران موجود بوده است. اين رقم معادل 4.95 درصد كل سپرده هاي بانكي بوده است. اين در حاليست كه ميانگين رقم ذخيره احتياطي يا نقدينگي موجود در بانك ها يا سياست سقف اعتباري در كل كشور معادل 17.7 درصد كل سپرده ها بوده است و در تهران رقم به مراتب كمتري نسبت به ميانگين كشوري در بانك ها باقي مانده است و بخش عمده آن تسهيلات پرداخت شده است. 
در کل شبکه بانکی کشور نیز از میزان 2131 هزار میلیارد تومان سپرده به میزان 27.7 درصد برای سپرده قانونی و نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها یا سیاست سقف اعتباری، در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی 72.3 درصد معادل 1534 هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: