:
كمينه:۱۵°
بیشینه:۲۴°
به‌روز شده در: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
سود ۲۴۴۶ ریال هر سهم بانک ملت در سال ۹۷ و رشد 125 درصدي درآمدهاي غيرمشاع
از افزايش 52 هزار ميليارد توماني سپرده ها در سال 97 معادل 47 هزار ميليارد تومان يا 90 درصد آن را سپرده هاي با هزينه جذب منابع كمتر تشكيل داده و بانك ملت در جذب منابع ارزان قيمت موفقيت قابل توجهي در سال 97 داشته است. 90 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي بانك ملت را منابع ارزان قيمت و با سود كمتر تشكيل داده است و 125 هزار ميليارد تومان را سپرده هاي مدت دار با نرخ سود بالاتر تشكيل داده است
کد خبر: ۱۳۷۴۹۵
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲
اقتصاد گردان - بانک ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲,۴۴۶ ریال سود محقق کرده است.

بر اساس اطلاعیه شفاف‌سازی منتشر شده در سامانه کدال، بانک ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲,۴۴۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱,۹۷۳ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۲۵ درصد جمع درآمدهای غیرمشاع است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ مبلغ ۱۲۲,۳۱۳ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

سپرده هاي ديداري كه با كاهش هزينه جذب منابع و نرخ سود همراه است حدود 62 درصد رشد كرده كه شاخص مهمي در كاهش هزينه بانك ملت است. سپرده هاي پس انداز نيز 240 درصد رشد كرده و سپرده مدت دار كه نرخ سود بالاي 15 درصدي دارد تنها 13 درصد رشد كرده و اين موضوع نشان مي دهد كه بانك ملت در كاهش هزينه ها موفق بوده است. افزايش جذب منابع در بانك ملت موجب شده كه ميزان سپرده ها از 154 هزار ميليارد تومان به 216 هزار ميليارد تومان برسد و با افزاش 52 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و حدود 40 درصد رشد كند. در حالي كه سود سپرده پرداختي به اين ميزان افزايش سپرده رشد كمتري داشته و به كاهش هزينه و سود بانك ملت كمك كرده است. اندوخته قانوني بانك ملت نيز 90 درصد رشد كرده و از 2 هزار ميليارد تومان به 3854 ميليارد تومان رسيده است. 

به عبارتي، 90 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي بانك ملت را منابع ارزان قيمت و با سود كمتر تشكيل داده است و 125 هزار ميليارد تومان را سپرده هاي مدت دار با نرخ سود بالاتر تشكيل داده است. اين درحاليست كه از افزايش 52 هزار ميليارد توماني سپرده ها در سال 97 معادل 47 هزار ميليارد تومان يا 90 درصد آن را سپرده هاي با هزينه جذب منابع كمتر تشكيل داده است. 


جمع حقوق صاحبان سهام نيز از 5513 ميليارد تومان در سال 96 به 19867 ميليارد تومان در سال 97 رسيده و 260 درصد رشد كرده است. 
همچنين مطالبات از دولت از رقم 104 هزار ميليارد ريال به 131 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و رشد 26 درصدي داشته است. ميزان تسهيلات به سازمان هاي دولتي نيز 101 درصد رشد كرده و از 607 هزار ميليارد ريال به 1220 هزار ميليارد ريال رسيده است. همچنين ميزان تسهيلات بانك ملت به بخش خصوصي كه منبع اصلي درآمد هاي بانك است از 815 هزار ميليارد ريال به 1020 هزار ميليارد ريال رسيده  و 25 درصد رشد كرده است و اين رشد 25 درصدي عملا موجبات رشد درآمد بانك را محقق كرده است. 
مجموع دارايي هاي بانك ملت در سال 97 با 56 درصد رشد به ميزان  122 هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه شامل پول نقد با رشد 199 درصدي، مطالبات از بانك هاي مركزي 12 درصد رشد، مطالبات از بانك ها 113 درصد رشد، مطالبات از دولت 26 درصد رشد، مطالبات از سازمان هاي دولتي 101 درصد رشد، مطالبات از بخش خصوصي 25 درصد رشد، دارايي نامشهود 7 درصد رشد و دارايي مشهود 5 درصد رشد و ساير دارايي ها 19 درصد رشد بوده است.  
سودسهام پرداختي بانك ملت 462 درصد رشد كرده كه خبر خوبي براي سهامداران بانك ملت است و از رقم 341 ميليارد ريال به 1919 ميليارد ريال رسيده است.  


نام:
ایمیل:
* نظر: