:
كمينه:۱۵°
بیشینه:۲۴°
به‌روز شده در: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۳
تورم تولیدکننده 97 معادل 47.5 درصد
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی «صنعت»، در سال ١٣٩٧ با ٦٤,٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٨٢.٤ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢.٤ بوده که نسبت به سال ١٣٩٥، ١٥.٥ درصد افزایش یافته بود
کد خبر: ۱۳۷۱۳۷
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۱

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧ به عدد 347.2 رسیده است. این شاخص در سال 1396 معادل 236.4 بوده است.

 
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧ به عدد 347.2 رسیده است. این شاخص در سال 1396 معادل 236.4 بوده است. به این ترتیب تورم کل تولیدکننده در سال 1397 معادل ٤٧,٥ درصد بوده است. این در حالی است که تورم تولید‌کننده سال 1396 نسبت به سال 1395 معادل 12.9 درصد بوده است. همچنین تورم تولید‌کننده در سال 1395 نسبت به سال قبل نیز شش درصد و در سال 1394 نسبت به سال قبل آن 3.9 درصد بوده است.

 بررسی جدول تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که در سال‌های تورمی 91 و 92 نیز تورم تولیدکننده فراتر از 29 درصد نرفته است. به عبارتی تورم تولیدکننده سال 1397 نوعی رکورد هم به حساب می‌آید. بررسی وضعیت تورم نقطه‌ به نقطه هم نشان می‌دهد که درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، ٦٦,٣ درصد، است. این در حالی است که تورم نقطه‌به نقطه در زمستان 1396 معادل 15.5 درصد، در زمستان 1395 معادل 7.6 درصد و زمستان 1394 معادل 3.4 درصد بوده است.

   تورم تولیدکننده کشاورزی 48.8 درصد

بررسی جداول منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش «کشاورزی» در سال ١٣٩٧ با ٤٨,٨ درصد افزایش (تورم کل) نسبت به سال قبل به عدد ٣٦٨,٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٤٧,٥ بوده که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته بود. بخش کشاورزی در زمستان سال گذشته تورم نقطه به نقطه‌ تولیدکننده معادل 67.4 درصد تجربه کرده است. در زیر گروه کشاورزی، تورم سالانه تولیدکننده زراعت و باغداری معادل 45.4 درصد و پرورش حیوانات معادل 52.4 درصد بوده‌اند. در شاخه زراعت و باغداری هم تورم سالانه تولید‌کننده غلات معادل 28.6 درصد، تورم سالانه تولید‌کننده میوه و میوه‌های آجیلی 54.4 درصد و تورم سالانه تولید‌کننده سبزیجات 51.8 درصد است. در شاخه پرورش حیوانات هم تورم سالانه تولید‌کننده دامداری سنتی53 درصد و تورم سالانه تولید‌کننده دامداری صنعتی 51.2 درصد بوده است. بیشترین افزایش شاخص مذکور در فصل بهار و به میزان ٢٣,٩ درصد نسبت به فصل قبل است. این شاخص در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی به جز فصل زمستان افزایش داشته است.

   تورم تولیدکننده بخش معدن، معادل 51 درصد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش «معدن»، در سال ١٣٩٧ با ٥٠,٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٥٠.٠ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢.٠ بوده که نسبت به سال قبل ١٧.٣ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ١٧.٢ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه معدن در فصل زمستان نیز معادل 60.7 درصد بوده است.

   تورم تولیدکننده صنعت 64.6 درصد

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی «صنعت»، در سال ١٣٩٧ با ٦٤,٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٨٢.٤ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢.٤ بوده که نسبت به سال ١٣٩٥، ١٥.٥ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ٢٣.٥ درصد بوده است.  تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت در زمستان هم معادل 89.2 درصد بوده است. در زیرگروه بخش صنعت تورم کل تولیدکننده بخش «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، 37.1 درصد، «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار»، 149 درصد، «تولید منسوجات»، 59.1 درصد، «تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزه‌دار»، 23 درصد و «تولید کاغذ و محصولات کاغذی»، 109.8 درصد بوده است.

   تورم تولیدکننده بخش برق 4.7 درصد

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش «برق» در سال ١٣٩٧ با ٤,٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ١٢٦,٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ١٢٠,٥ بوده که نسبت به سال قبل ٨,١ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصل‌های پاییز و زمستان به ترتیب با ١١,٦ و ٤,٦ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصل‌های سال ١٣٩٧ با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است. تورم نقطه‌ای تولیدکننده برق نیز در زمستان گذشته به 0.2 درصد رسیده بود.

   تورم کل تولیدکننده خدمات 22.2 درصد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی «خدمات»، در سال ١٣٩٧ با ٢٢,٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٩٦,٥ رسید. این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد ٢٤٢,٦ بوده که نسبت به سال قبل ٨,٩ درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش شاخص مذکور در فصل پاییز به میزان ٨,٨ درصد می‌باشد. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است. تورم نقطه‌ای تولیدکننده بخش خدمات در زمستان به 31 درصد رسیده است.

در این گروه تورم سالانه تولیدکننده «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، معادل 23.6 درصد، تورم سالانه تولیدکننده «هتل و رستوران»، 27 درصد، تورم سالانه تولیدکننده حمل و نقل، ‌انبارداری و ارتباطات 34.1 درصد و به ترتیب، تورم سالانه تولیدکننده واسطه‌گری‌های مالی بیمه 21 درصد، آموزش 16.1 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 18.1 درصد است.
نام:
ایمیل:
* نظر: