:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۹
افزايش سرمايه و درآمد، تهاتر بدهي، كاهش زيان خالص
اين گزارش نشان مي دهد كه عملكرد بانك صادرات در سال 97 نسبت به سال 96 تفاوت قابل توجهي داشته و همان طور كه مديرعامل آن اعلام كرده بود با تحولات صورت گرفته در سال 97، مي توان انتظار داشت كه سال 98، سال جهش بزرگ براي بانك صادرات و سال سودآوري و بهبود شاخص هاي عملكرد، بهبود وضعيت دارايي ها، كاهش زيان، بهبود وضعيت دارايي ها، كاهش هزينه تمام شده جذب منابع و بهبود وضعيت مطالبات و بدهي هاي بانك باشد.
کد خبر: ۱۳۷۰۶۳
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۲
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
بانك صادرات ايران گزارش صورت هاي مالي خود مربوط به پايان اسفند 1397 را زودتر از ساير بانك ها بر روي كدال بورس و با سه ويژگي عمده در بهبود درآمد، سودآوري و بهبود شاخص هاي مالي منتشر كرد.
 عمده ترين نكاتي كه مي توان در صورت هاي مالي جديد بانك صادرات ايران مشاهده كرد شامل كاهش زيان خالص، افزايش سودآوري، رشد درآمد مشاع و غير مشاع، افزايش سرمايه و خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت و كاهش هزينه تمام شده جذب منابع است. 
اين گزارش نشان مي دهد كه عملكرد بانك صادرات در سال 97 نسبت به سال 96 تفاوت قابل توجهي داشته و همان طور كه مديرعامل آن اعلام كرده بود با تحولات صورت گرفته در سال 97، مي توان انتظار داشت كه سال 98، سال جهش بزرگ براي بانك صادرات و سال سودآوري و بهبود شاخص هاي عملكرد، بهبود وضعيت دارايي ها، كاهش زيان، بهبود وضعيت دارايي ها، كاهش هزينه تمام شده جذب منابع و بهبود وضعيت مطالبات و بدهي هاي بانك باشد.  
دارايي هاي بانك صادرات  طبق صورت هاي مالي منتشر شده در سال 97 به بيش از 206 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 183 هزار ميليارد توماني سال 96 با 12 درصد رشد همراه شده است. 

تهاتر 9 هزار ميليارد توماني

در سال 97 از طريق تهاتر 9 هزار ميليارد توماني اين بانك با بدهي دولت و بدهي بانك صادرات به بانك مركزي، وضعيت بدهي هاي بانك و مطالبات از دولت بهبود داشته است. در نتيجه اين اقدام مهم، رقم بدهي به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي به ميزان 23 درصد معادل نزديك به 7 هزار ميليارد تومان كاهش داشته است. همچنين بدهي بانك صادرات به بانك ها و ساير موسسات اعتباري نيز به ميزان 81 درصد معادل 4200 ميليارد تومان كاهش داشته است كه اين موضوع نشان دهنده بهبود وضعيت بدهي هاي بانك صادرات و اثر تهاتر صورت گرفته است. 
از سوي ديگر، مطالبات بانك صادرات از دولت به رقم 33 هزار و 119 ميليارد تومان رسيده و با رشد 18 درصدي نسبت به سال 96 مواجه شده است

كاهش هزينه جذب پول و رشد سپرده ديداري

همچنين سپرده هاي ديداري كه با كمترين رقم هزينه جذب منابع همراه است و روي كاهش هزينه جذب سپرده هاي بانك اثر قابل توجهي دارد به رقم 29 هزار ميليارد تومان رسيده و رشد 51 درصدي داشته است كه اين موضوع مي تواند در كاهش هزينه و بهبود سود بانك صادرات تاثير گذار باشد. 
اين در حاليست كه سپرده هاي پس انداز نيز رشد 33 درصدي داشته و 2800 ميليارد تومان افزايش داشته و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه نرخ سود بالاتري نسبت به ساير سپرده ها دارد در مقايسه با ساير سپرده ها رشد كمتري داشته و با رشد 16 درصدي به ميزان 15700 ميليارد تومان بيشتر شده است. از اين رو، بانك صادرات با هزينه كمتر در سال 98 و 97 مي تواند به بهبود سود و درآمد و كاهش زيان خود كمك كند. 
ميزان ماليات پرداختي نيز با كاهش 67 درصدي همراه شده و 174 ميليارد تومان كمتر شده است. سود سهام پرداختي نيز تقريبا ثابت مانده و تنها با 2 درصد كاهش همراه بوده است. همچنين ميزان ذخاير پيش بيني شده با رشد 9 درصدي نيز معادل 1023 ميليارد تومان و ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان نيز با رشد 20 درصدي 1963 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 

افزايش سرمايه 

افزايش سرمايه بانك صادرات يكي از نكات حايز اهميت صورت هاي مالي سال 97 است كه با رشد 203 درصدي از رقم 5780 ميليارد تومان به بيش از 17 هزار و 535 ميليارد تومان رسيده است و همين امر باعث خروج بانك صادرات از شموليت ماده 141 قانون تجارت شده است. حقوق صاحبان سهام نيز با 517 درصد رشد از 1619 ميليارد تومان به 9996 ميليارد تومان رسيده است. 

افزايش درآمدها

براساس برآوردهاي صورت گرفته، درآمدهاي غير مشاع بانك صادرات نيز به ميزان 31 درصد رشد داشته و در ارديبهشت ماه امسال نسبت به فروردين به تنهايي با 220 درصد افزايش همراه شده است.  اين درحاليست كه درآمد مشاع بانك رشد 137 درصدي داشته است. 

كاهش 79 درصدي زيان 

گزارش 12ماهه سال 97 «وبصادر» از افت فاحش زیان حکایت می کند.
44 ريال زیان هر سهم «وبصادر» در عملکرد دوره 12 ماهه سال 97 بود. این رقم نسبت به سال 96 افت قابل توجه 79 درصدی را به معرض نمایش می گذارد و امیدها را برای به ثمر نشستن سود پررنگ تر کرد. 

طبق این گزارش تراز درآمدی بانک مثبت شد و جمع درآمدهای بانک با 48 درصد رشد به رقم 87 هزار میلیارد ريال نزدیک شد. اما همچنان با هزینه های سرسام آور رو به رو است که مجالی برای شناسایی سود نداد. در صورتی که بتواند هزینه های خود را اندکی کنترل کند میتوان به سبز شدن این بانک نیز امید داشت. 

نگاهی عمیق‌تر به صورت های مالی «وبصادر» بیانگر این است که در 9 ماهه جمع درآمدهای مشاع ۱۱۶هزار میلیارد ریال و جمع سود علی‌الحساب پرداختی نیز ۱۰۳ هزار میلیارد ریال بود. به عبارتی در سه ماهه چهارم سال 97 این بانک توانسته تراز درآمدی خود را از رقم 13 هزار میلیارد ریال به 14 هزار میلیارد ریال افزایش دهد که نشان دهنده وضعیت خوب عملیاتی است.

نکته مهم دیگر افزایش حدود 34 درصدی جمع درآمدهای غیرمشاع در طی فصل زمستان است.  
البته براساس صورت هاي مالي سال 97، ‌ميزان زيان انباشته نيز از رقم 7807 ميليارد تومان در سال 96 به 8573 ميليارد تومان در سال 97 رسيده و با توجه به افزايش سرمايه بانك، زيان هر سهم كاهش قابل توجه 79 درصدي داشته است و انتظار مي رود در سال 98 به سمت صفر شدن و ايجاد سود حركت كند. 
 


بانک صادرات ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 44 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 79٪ کاهش زیان داشته که بیشتر ناشی از رشد 48٪ جمع درآمدهای شرکت بوده است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ 7,665 میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرده است. 
▪️▪️▪️▪️
❇️بهبود وضعیت سودآوری: 
ازآن جاییکه طی سال های اخیر، بانک با مشکل زیان دهی عملیاتی ناشی از فزونی سود پرداخای به سپرد گذاران بر سود دریافتی از تسهیلات مواجه گردید ، لذا رفع این مشکل به صورت تدریجی امکانپذیر بود که در مرحله نخست توقف زیان دهی در دستور کار مدیریت بانک قرارگرفته است. ازاینرو، هدف ترسیمی در بودجه پیش‌بینی‌ شده سال 98 ،دست یابی به سود خالص می باشد. 
❇️مطالبات از دولت: 
به استناد مصوبه 9343-96/م/ت 53875 ه_ مورخ 96/05/23 هیئت محترم وزیران، ابلاغی طی نامه شمار 55770/م مورخ 96/06/14 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نسبت به شناسایی وجه التزام مطالبات از دولت محترم بر اساس نرخ عقود مبادله‌ای اقدام میگردد. 
همچنین به استناد تبصره (5)قانون بودجه سال 1397 کل کشور، تعیین تکلیف مطالبات از دولت (با توجه به امکان تهاتر مطالبات از دولت  
با بدهی بانک به بانک مرکزی)در دستور کار هیئت مدیره بانک قرار گرفت که با توجه به سقف تعیین شد برای بانک صادرات ایران در این  
خصوص(85 هزار میلیارد ریال) کاهش قابل توجهی در بدهی به بانک مرکزی رخ داد است. 
مطالبات از بانك هاي مركزي با 14 درصد رشد به 19833 ميليارد تومان رسيده و مطالبات از بانك ها و ساير موسسات اعتباري نيز با رشد 33 درصدي به 8827 ميليارد تومان رسيده است. 
ميزان تسهيلات اعطايي و مطالبات بانك صادرات از  اشخاص دولتي به غير بانك ها به رقم 491 ميليارد تومان رسيده و 2 درصد كاهش داشته است.
تسهيلات اعطايي و مطالبات از بخش غير دولتي نيز به 96 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 3 درصدي نسبت به سال قبل داشته است. 
دارايي نامشهود بانك نيز با رشد 335 درصدي به رقم 1297 ميليارد تومان و دارايي ثابت مشهود بانك صادرات نيز با رشد 165 درصدي به بيش از 17 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نشان دهنده رشد بالاي دارايي هاي بانك صادرات در سال 97 بوده است. 
نام:
ایمیل:
* نظر: