:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۵°
به‌روز شده در: ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۲
احتمال تغییر جهت شاخص‌ها
روز دوشنبه 23 ارديبهشت بعد از سقوط روز يكشنبه با روند صعودي مواجه شد و شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشد ۳۶۰۰ واحدی به ۲۰۷ هزار و ۷۵۱ واحد رسید. اما معاملات تالار شیشه‌ای روز گذشته با ریزش بیش از ۵۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۲۰۴ هزار و ۶۷ واحد به پایان رسید
کد خبر: ۱۳۵۷۰۱
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۲
اقتصاد گردان - يك روز مثبت يك روز منفي بورس تحت تاثير اخبار سياسي و بازار ارز و... به پيش مي رود و روز دوشنبه 23 ارديبهشت بعد از سقوط روز يكشنبه با روند صعودي مواجه شد و شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشد ۳۶۰۰ واحدی به ۲۰۷ هزار و ۷۵۱ واحد رسید.

آمار معاملات بورس نشان می دهد که همه  شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۶۸۲ واحد رشد معادل ۱.۸۰ درصد به ۲۰۷ هزار ۷۵۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۰۵۷ واحد افزایش معادل ۱.۸۰ درصد به ۵۹ هزار ۶۴۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۸۴۴ واحد رشد معادل ۱.۹۶ درصد به ۴۳ هزار و ۸۸۲ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۵۸۷ واحد افزایش، معادل ۱.۹۶ درصد به ۳۰ هزار و ۵۱۹ واحد، شاخص آزاد شناور با ۴۱۰۲ واحد صعود، معادل ۱.۹۶ درصد به ۲۳۲ هزار و ۴۲۸ واحد، شاخص بازار اول با ۲۶۳۱ واحد افزایش معادل ۱.۷۲ درصد به ۱۵۶ هزار ۶۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۷۱۱ واحد صعود معادل ۱.۹۷ درصد، به ۳۹۹ هزار و ۴۷۸ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فولاد با ۳۶۲ واحد، شپنا با ۲۱۵ واحد، فملی با ۲۰۱ واحد، شتران با ۱۸۲ واحد، فارس با ۱۶۲ واحد، شبندر با ۱۴۶ واحد و فخوز با ۱۲۳ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.   

رشد شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۲۳۲۷۳ واحد صعود معادل ۴.۹۹ درصد به ۴۸۹ هزار و ۵۰۱ واحد، زراعت با ۱۲۳۷ واحد افزایش معادل ۴.۹۶ درصد به ۲۶ هزار و ۱۹۸ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۰۸ واحد رشد معادل ۴.۷۶ درصد به ۴ هزار و ۵۸۰ واحد، ماشین آلات با ۲۰۲۳ واحد افزایش معادل ۴.۶۰ درصد به ۴۶ هزار و ۲۷ واحد، لاستیک با ۲۰۳۲ واحد رشد، معادل ۱۲۲ درصد به ۴۷ هزار و ۵۹۰ واحد، کانی غیرفلزی با ۲۴۸ واحد افزایش معادل ۴.۰۲ درصد به ۶ هزار و ۴۲۷ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۷ واحد رشد معادل ۳.۶۹ درصد به ۲۲۱ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «پدرخش، لبوتان، ثاباد، غاذر، زپارس، چدن و بموتو» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «سدور، سفارس، ستران، سیدکو، ونیکی، فنورد و ونوین» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۲۵۱ هزار نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۵۷۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۷۹۶ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان رسید.


ريزش شاخص در روز يكشنبه 


جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام دیروز با ریزش حداقل ۲ درصدی مواجه شدند. بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته اکثر شاخص‌های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند بطوری که شاخص کل با (۵۰۸۷) واحد ریزش معادل (۲.۴۳) درصد به ۲۰۴ هزار ۰۶۷ واحد، شاخص قیمت «وزنی- ارزشی» با (۱۴۶۰) واحد افت معادل (۲.۴۳) درصد به ۵۸ هزار ۵۸۳ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۸۹۰) واحد افت معادل (۲.۰۳) درصد به ۴۳ هزار و ۳۶ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۶۱۹) واحد کاهش، معادل (۲۰۳) درصد به ۲۹ هزار و ۹۳۲ واحد، شاخص آزاد شناور با (۵۷۹۰) واحد ریزش، معادل (۲.۵۵) درصد به ۲۲۸ هزار و ۳۲۴ واحد، شاخص بازار اول با (۴۱۲۷) واحد افت معادل (۲.۶۲) درصد به ۱۵۳ هزار ۴۳۶ واحد و شاخص بازار دوم با (۸۳۵۱) واحد ریزش معادل (۲.۰۹) درصد، به ۳۹۱ هزار و ۷۵۴ واحد رسید.

از سویی دیگر جزییات داد و ستدهای روز گذشته مشخص می‌کند که امروز ۷ نماد «فولاد با (۲۹۱) واحد، شبندر با (۲۲۸)، فارس با (۲۲۴)، رمپنا با (۲۱۶)، وبملت با (۱۸۸)، فخوز با (۱۷۱) واحد و شتران با (۱۶۷) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

  نوسان شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، روز گذشته اکثر شاخص صنایع تالار شیشه‌ای با ریزش مواجه شدند بطوری که شاخص صنایع «محصولات چرمی با ۱۱۵ واحد رشد معادل ۵درصد به ۲ هزار و ۴۳۲ واحد، ذغال‌سنگ با ۳۰۹ واحد افزایش معادل ۴.۸۱ درصد به ۶ هزار و ۷۳۸ واحد، سایر مالی با (۱۱۷) واحد افت معادل (۴.۱۷) درصد به ۲ هزار و ۶۸۹ واحد، وسایل ارتباطی با (۲۰۷) واحد کاهش معادل (۴.۵۳) درصد به ۴ هزار و ۳۷۲ واحد، محصولات چوبی با (۸۶۰۶) واحد ریزش، معادل (۴.۶۸) درصد به ۱۷۵ هزار و ۳۷۲ واحد، فنی مهندسی با (۸۳) واحد کاهش معادل (۴.۷۵) درصد به یک هزار و ۶۶۸ واحد، سایر معادن با (۱۵۰۵) واحد ریزش معادل (۴.۹۹) درصد به ۲۸ هزار و ۶۵۳ واحد» رسید.

  بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی دیروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «غسالم، کساپا، وملی، ثاباد، فجر، کرازی و غبهنوش» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کاذر، مرقام، پرداخت، تکالا، غمهرا، ستران و کماسه» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. به این ترتیب، در پایان دومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۲۵۳ هزار و ۹۷۲ نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۴۸۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۰ هزار و ۳۰۵میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۷۸۳ هزار و ۸ میلیارد تومان رسید.

  کاهش 95 واحدی در فرابورس

دیروز در فرابورس ایران شاخص کل با 95 واحد کاهش به رقم 2 هزار و 494 واحد رسید.ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بیش از 140 هزار میلیارد تومان رسید. دومین روز از هفته چهارم اردیبهشت‌ماه با تغییر مالکیت یک میلیارد و 320 میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از 5 هزار و 867 ‌میلیارد ریال در فرابورس ایران دنبال شد که 55 درصد از این حجم و بیش از 40 درصد از این ارزش مبادلاتی در بازارهای اول و ‌دوم دست به دست شد.‌ در جریان معاملات دیروز 22 اردیبهشت‌ماه شاهد دست به دست شدن 728 میلیون سهم در بازارهای اول و دوم فرابورس بودیم ‌که معامله‌گران با جابه‌جایی این حجم از دادوستدها، ارزش بیش از دو هزار و 400 میلیارد ریالی را به ثبت رساندند. بازار پایه نیز میزبان دست به دست شدن 518 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 491 میلیارد ریال بود که این حجم از ‌دادوستدها در بیش از 59 هزار نوبت معاملاتی تغییر مالکیت یافت.‌

در این میان شاخص کل فرابورس با افت 3 درصدی مواجه شد و عمده این کاهش تحت تاثیر منفی از جانب نمادهای «کگهر»، ‌‌«مارون» و «زاگرس» به ترتیب با 23، 18 و 10 واحد اثر منفی بود.‌

نماد سهامی ذوب‌آهن امروز در حالی که پرمعامله‌ترین سهم بازار فرابورس با جابه‌جایی 283 میلیون سهم شناخته شد، بیشترین ‌ارزش معاملات را نیز در میان تمامی نمادهای مورد مبادله در بازارهای فرابورس با ثبت ارزش 481 میلیارد و 860 میلیون ریال ‌به خود اختصاص داد.‌ نمادهای «نطرین» «غفارس» و «کرمان» به ترتیب متعلق به عطرین نخ قم، شیر پاستوریزه پگاه فارس و سرمایه‌گذاری توسعه و ‌عمران استان کرمان با بیشترین رشد قیمت تا سقف 5 درصدی بیشترین افزایش قیمت پایانی را نسبت به سایر نمادهای ‌فرابورسی تجربه کردند.‌ این در حالی است که نمادهای «کگهر»، «سمگا»، «قاسم» و «زاگرس» به ترتیب با بیشترین ریزش قیمت مواجه شدند.‌

دیروز در بازار ابزارهای نوین مالی نیز قیمت اوراق تسهیلات مسکن در برخی نمادها با افزایش تا سطح 5 درصدی روبرو شد و نماد ‌تسه 9507 متعلق به امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 95 با بیشترین قیمت نسبت به سایر تسه‌ها یعنی 545 هزار ریال ‌خریدوفروش شد.‌

از سوی دیگر در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز «اخزا 703» با 23.81 درصد و «اخزا 624» با 23.67 درصد به ترتیب بیشترین ‌نرخ موثر بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مورد معامله در این بازار را به خود اختصاص دادند.‌


احتمال تغییر جهت شاخص‌ها 


‌ معاملات بازار سرمایه در چند روز کاری اخیر، معاملاتی منفی بوده که با افزایش فشار فروش سهام، موجب آن شده است که شاخص‌ها، پس از صعود روزهای قبل و فتح قله‌هایی که تا مرز هزار واحدی پیشروی کرد، فروکش کند. دلیل عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران این بازار از سهامداری به نقد شدن، را می‌توانیم در اخبار سیاسی روزهای اخیر و ریسک سیستماتیکی که از محیط سیاسی به بازار سرمایه منتقل شده است، پیدا کنیم.

از سوی دیگر دیروز مشاهده کردیم که بازار‌های طلا و ارز نیز پس از یک جهش کوتاه، رو به نزول قیمت‌ها گذاشتند و این اتفاق، سیگنال کاهش ریسک‌های سیتماتیک را بطور طبیعی به بازار منتقل می‌کند. برای درک بهتر اتفاقاتی که در روزهای اخیر در بازار سهام افتاده است، اشاره به این موضوع ضروری است که شاخص بازار سرمایه برخلاف پارامترها و شرایط اقتصادی کشور روند رو به رشدی را در ماه‌های اخیر طی کرده و اخیراً نیز با نوساناتی همراه بوده است. اما این رشد با ناپایداری در روزهای اخیر همراه بود که البته ذات بازار است. بازاری که بازیگرانش اولین اصل را پیش خور کردن سود آینده و فروش ضرر آینده می‌دانند. در همین رابطه موسی احمدی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر بازارهای مالی می‌گوید: عوامل ریسک‌زا همواره بر کسب و کارها سایه افکنده و اخیرا شاهد افزایش آن بوده‌ایم. این عوامل می‌تواند مانند تحریم‌های اخیر مستقیماً بر اقتصاد کشور وضع شود یا اینکه به سبب تغییرات در بازارهای جهانی موجبات نوساناتی در بازارهای سرمایه دنیا شود که مشابه این مورد اخیراً با وضع تعرفه بر محصولات چین توسط امریکا و ایجاد نوسان در بازارهای کالایی رخ داد.

احمدی تصریح کرد: بطور کلی تنها زمانی شاهد رونق و رشد واقعی بازار سرمایه خواهیم بود که ریسک بازار و کسب وکار شرکت‌ها کاهش یافته و سودآوری شرکت‌ها در نتیجه عوامل مختلفی همچون بهبود بهره‌وری، عوامل تولید و بازار فروش داخلی و صادرات محصولات و خدمات آنها روند پایدار و رو به افزایشی داشته باشد. این در حالی است که شاخص‌های یاد شده وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهند.

این مدرس دانشگاه و تحلیلگر بازارهای مالی افزود: با نگاهی به روند کاهشی ارزش پول ملی مشخص می‌شود که عمده این رشدها ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده است و افراد با نگاه به بازار ارز و تغییرات نرخ ارز انتظار بازدهی بازار سرمایه متناسب با نرخ ارز موجود در بازار را دارند.

  سود‌آوری شرکت‌ها در چه حال است؟

با نزدیک شدن به فصل مجامع، وضعیت سودآوری شرکت‌ها تبدیل به یکی از فاکتورهای مهم سرمایه‌گذاران برای نگهداری یا فروش سهم می‌شود. نگاه اجمالی به وضعیت صورت‌های مالی، حاکی از آن است که با انتشار گزارش‌های ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ تقریبا تمام شرکت‌ها سودآوری بالایی را در ۳ ماهه آخر سال ۹۷ داشته‌اند، اما گزارش‌های ۳ ماهه ۹۸ با ‌ ریزش مجدد نمودار P/E سهام آنها همراه خواهد شد.

در این باره احمدی با بیان اینکه افزایش سود اسمی شرکت‌ها در سال گذشته نیز مزید بر علت بوده است، اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد شاخص، در ماه‌های گذشته شاهد رشد قیمت سهام برخی شرکت‌ها با وجود عدم رشد مقدار و رقم فروش و صرفاً مبتنی بر ارزش دارایی آنها و بر اساس رشد ارزش جایگزینی صنایع بوده‌ایم که باعث ایجاد قیمت‌های حبابی در بازار برخی صنایع شده است.

به گزارش سنا وی ادامه داد: لازم است چه از منظر سیاست‌گذاران و چه از منظر سرمایه‌گذاران نگاهی ویژه به زیرساخت‌های بازار و ارتقای فرهنگ و سواد سرمایه‌گذاری به منظور اجتناب و پیشگیری از برخی رخدادهای منفی تجربه شده بازار در گذشته و آثار و تبعات نامناسب آن داشته باشیم.  به گفته احمدی، جهت‌دهی نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آموزش سواد مالی، فراگیری استفاده از رتبه اعتباری در ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی و فراگیری فناوری‌های مالی در سرمایه‌گذاری آحاد مردم از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی می‌تواند در این مسیر مفید باشد.

  دامنه تاثیر خبرها در بورس رو به کاهش است

همایون دارابی به آخرین وضعیت معاملات در بازار اشاره و بیان کرد: هفته گذشته شاخص بورس به دلیل سقف شکنی‌ها و رکوردهای تاریخی که قیمت‌های سهام از خود بر جای گذاشتند وارد فاز اصلاح شد و در نهایت شاخص نزدیک به چهار درصد افت داشت.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: روز گذشته بازار به دلیل ارزنده شدن قیمت‌ها شروع متعادلی را تجربه کرد و شاخص یک هزار واحد مثبت شد اما از اواسط روز به دلیل برخی از مسائل موجود روند بازار تغییر کرد و حدود یک درصد کاهش یافت.

دارابی با تاکید بر اینکه خبرهای تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه رو به پایان است افزود: انتظار داریم که بازار روز یکشنبه یا دوشنبه تغییر مسیر دهد و جریان مثبتی را در پیش گیرد زیرا هر خبری که قرار بود اعلام شود طی چند روز اخیر مطرح شده است.

این کارشناس بازار سرمایه به علت روند منفی شاخص در بازار اشاره و بیان کرد: بخشی از روند منفی امروز بازار ناشی از خبرهای سیاسی بود که در بازار شنیده شد و بخش دیگر آن مربوط به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بود که به نوعی به مرزهای تاریخی رسیده‌اند.

دارابی به کاهش قیمت اکثر نمادهای فلزی در بازار اشاره و بیان کرد: علاوه بر تحریم‌ها که سبب ایجاد جو روانی در بازار شد، ابلاغ بخشنامه‌های داخلی مبنی بر محدودیت صادرات میلگرد تا حدودی بر نمادهای مربوطه تاثیرگذار بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: