:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۱
13.5 درصد فاصله تورمی بین استان‌ها
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است: در آذر ماه بیشترین تورم نقطه‌ای در میان استان‌ها مربوط به استان ایلام با 44.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 30.9 درصد بوده است
کد خبر: ۱۲۸۷۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۴
اقتصاد گردان -  آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است: در آذر ماه بیشترین تورم نقطه‌ای در میان استان‌ها مربوط به استان ایلام با 44.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 30.9 درصد بوده است

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است: در آذر ماه بیشترین تورم نقطه‌ای در میان استان‌ها مربوط به استان ایلام با 44.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 30.9 درصد بوده است که نشان از فاصله 13.5 درصدی تورم نقطه به نقطه در میان استان‌های کشور دارد. 
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است در آذر ماه سال ١٣٩٧ شاخص کل برای خانوارهای کشور بر پایه سال 1395 به عدد ١٥١,٧ رسیده است که نشان‌دهنده تورم ماهانه ٢.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ٤.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ١.٧ درصد افزایش است. 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٧,٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٤٤.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٠.٩ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام بطور متوسط ٧.٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم بطور متوسط ٦.٥ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١٨.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢١.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٤.٢ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آذر ماه ٧.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

  کمترین تورم مناطق شهری برای کرمانشاه

در آذر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥١,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ٤.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ١.٦ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٦,٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٤٤.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٣٠.٨ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام بطور متوسط ٨.٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان بطور متوسط ٦.١ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١٨.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢١.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٤.٩ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آذر ماه ٧.٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

  کمترین تورم روستایی برای اردبیل

همچنین در آذر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٥,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ٥,٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ١.٤ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٩.٩ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (٤٧.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٣٢.٤ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان بطور متوسط ٧.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان بطور متوسط ٧.٥ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٨.٠ درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (٢٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١١.٩ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آذر ماه ١٠.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نام:
ایمیل:
* نظر: