:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵
۱۲ تغییر در لایحه بودجه ۹۸
دولت با نگاهی به تمام جوانب تحریم‌ها، لایحه بودجه ۹۸ را تهیه و تنظیم کرد و برهمین اساس تغییرات و اصلاحات را در ۱۲ حوزه اعمال کرده که می‌توان مهم ترین آنها را کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از ۲۷ میلیارد دلار به ۷. ۲۱ میلیارد دلار)، رویکرد و برنامه‌ریزی دو ساله در خصوص پایداری بودجه، سیاست‌های اشتغال‌زایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری عنوان کرد
کد خبر: ۱۲۸۴۷۸
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵
اقتصاد گردان - طبق بررسی‌های صورت گرفته میزان افزایش منابع، مصارف دولت و منابع عمومی نسبت به قانون بودجه سال جاری در همه بخش‌ها روندی افزایشی داشته است.

 لایحه بودجه ۱۳۹۸ در شرایطی تهیه و تنظیم شده که به دلیل وجود تحریم‌های ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، اقتصاد کشور در سال آینده نیازمند حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.

همچنین بازنشستگان نیز از دایره تغییرات جا نمانده و در این لایحه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند، از ابتدای سال ۱۳۹۸، ضمن افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مستمری بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خود تامین کنند. در غیراینصورت با برداشت مجاز از صندوق تامین شود.

از سویی دیگر، بر اساس تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی بدون افزایش قیمت آنها و معادل قیمت‌های سال جاری محاسبه شده است و دلیل افزایش مبلغ مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط به نرخ تسعیر ارز است.

خاطر نشان می‌شود، به استناد ماده (۳۹)‌ قانون برنامه ششم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه ها، ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت میتواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

افزایش ارقام منابع و مصارف بودجه ۹۸ 

اما با نگاهی به لایحه بودجه ۱۳۹۸ و مقایسه آن با قانون بودجه سال جاری، تفاوت اعداد و ارقام به گونه‌ای است که، منابع و مصارف بودجه ۹۸، ﻫﻔﺪﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال تعیین شده که این رقم در قانون بودجه سال جاری دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۲.۲۳۱.۵۲۳) ریال تصویب شد لایحه امسال افزایش چهار میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ( ۴.۸۰۰.۸۰۸۰.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریالی داشته است.

همچنین میزان منابع عمومی دولت نیز در سال جاری سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳.۸۶۷.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال تصویب شد که با افزایش دویست و نه هزار و دویست و هفتاد میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون ( ۲۰۹.۲۷۰.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ) این رقم در لایحه بودجه ۹۸، ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ اعلام شده است.

ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ نیز نسبت به سال جاری افزایش صد و سی و هشت هزار و سیصد و هشتاد و هشت میلیارد و سیصد و هشت میلیون( ۱۳۸.۳۸۸.۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال داشت که از پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿلیون (٧٠٩.١٢٦.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ در لایحه بودجه ۹۸ رسید.

ﺑﻮﺩﺟﻪ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﯽ، بانک‌ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗاﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ نیز برای سال ۹۸ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠) ریال و ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﯾﺎﻝ  تعیین شده که نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون ( ۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تصویب شده بود که هر کدام افزایش چهار ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ سیصد و پنجاه و شش ﻫﺰﺍﺭ ﻭ دویست و نود و هشت ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ صد و نود و یک ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ( ۴.۳۵۶.۲۹۸.۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی داشته است.
نام:
ایمیل:
* نظر: