:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۴
گزارش عملکرد 5 ماهه نخست سال 1397 وزارت صنعت منتشر شد؛ انجماد سرمایه ها در پروژه هاي نیمه‌تمام‌
بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی، 33 هزار طرح،؛ بین 20 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی 4 هزار و 600 طرح؛ بین 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی 7 هزار و 100 طرح و 80 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی 4 هزار و 100 طرح وجود داشته است
کد خبر: ۱۲۴۵۶۷
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۴
اقتصاد گردان - گزارش عملکرد مقدماتی 5 ماهه نخست سال 1397 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بر اساس این گزارش، در بازه زمانی یاد شده، در گروه طرح‌هایی که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود 33 هزار طرح،؛ در گروه طرح‌هایی که بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و نیز در گروه طرح‌هایی که بین 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود 4 هزار و 600 طرح؛ در گروه طرح‌هایی که بین 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود 7 هزار و 100 طرح و البته در گروه طرح‌هایی که بین 80 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود 4 هزار و 100 طرح وجود داشته است.
 از دیگر سو، بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود
 طرح‌هایی که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود 923 هزار فرصت شغلی؛ طرح‌هایی که بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود 211 هزار فرصت شغلی؛ طرح‌هایی که بین 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود 171 هزار فرصت شغلی؛ طرح‌هایی که بین 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود 245 هزار فرصت شغلی و طرح‌هایی که بین 80 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود 163 هزار فرصت شغلی ایجاد کنند.
 این در حالی است در گروه طرح‌هایی که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، رقمی حدود 566 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده حجم عظیم طرح‌های نیمه تمام کشور است که در مراحل ابتدایی توسعه فیزیکی قرار دارند.

   طرح‌های در دست اجرا و اشتغال‌زایی آنها

بر اساس گزارش عملکرد مقدماتی 5 ماهه نخست سال 1397 از طرح‌های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان مردادماه سال 1397، بیشترین تعداد طرح در گروه طرح‌هایی قرار می‌گیرد که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در این گروه، حدود 33 هزار طرح به چشم می‌خورد. پس از این گروه هم بیشترین فراوانی به طرح‌هایی تعلق دارد که بین 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از طرفی، بطور کلی بیشترین طرح‌ها با مقادیر پیشرفت فیزیکی متفاوت، به آن دسته از بنگاه‌ها تعلق دارند که بین 10 تا 50 نفر کارکن دارند. در گروه طرح‌هایی که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در مجموع حدود 33 هزار طرح وجود دارد که عمده آنها مربوط به بنگاه‌هایی هستند که بین 10 تا 50 نفر کارکن دارند. در این گروه از بنگاه‌ها، 21 هزار طرح در دست اجرا به ثبت رسیده است.

در گروه طرح‌هایی که بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در 5 ماه نخست سال جاری، در مجموع حدود 4 هزار مورد طرح در دست اجرا وجود داشته که از این میان، باز هم بنگاه‌های واجد 10 تا 50 نفر کارکن، با حدود 3 هزار و 100 طرح در صدر قرار دارند. در همین مدت، طرح‌هایی که بین 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، دارای فراوانی 4 هزار و 600 بوده‌اند، طرح‌هایی که بین 60 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز دارای فراوانی حدود 7 هزار و 100 مورد هستند. طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 80 تا 99 درصد نیز در بازه زمانی مورد اشاره، حدود 4 هزار و 100 مورد گزارش شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در 5 ماه نخست سال جاری، پیش‌بینی می‌شود طرح‌های در دست اجرایی که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود 923 هزار فرصت شغلی به وجود بیاورند. این در حالی است که از مجموع طرح‌های در دست اجرایی که در این بازه از پیشرفت فیزیکی واقع شده‌اند، بیشترین میزان اشتغال زایی در آن دست از بنگاه‌هایی به وقوع خواهد پیوست که بین 10 تا 50 نفر کارکن دارند. این دسته از بنگاه‌ها، حدود 386 هزار مورد اشتغالزایی خواهند داشت. در گروه طرح‌هایی که بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز حدود 211 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و این در حالی است که در این گروه، آن دسته از بنگاه‌هایی که دارای 100 نفر کارکن و بیشتر هستند، با رقم اشتغال زایی 119 هزار نفری، بیشترین میزان اشتغال زایی را به خود اختصاص داده‌اند.

از دیگر سو، طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی بین 40 تا 60 درصد در 5 ماهه نخست سال جاری، در مجموع حدود 171 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد که از این میان، بنگاه‌هایی که دارای 100 نفر کارکن و بیشتر هستند، بیشترین میزان اشتغال زایی را دارند. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد نیز حدود 245 هزار فرصت شغلی ایجاد کنند و این در حالی است که بیشترین میزان اشتغال زایی در این گروه، به آن دسته از بنگاه‌ها تعلق دارد که بیش از 100 نفر کارکن دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند این دسته از بنگاه‌های اقتصادی در مجموع حدود 111 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت به وجود بیاورند. در همین بازه زمانی، پیش‌بینی می‌شود طرح‌های در دست اجرایی که دارای پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 99 درصد هستند، در مجموع حدود 163 هزار فرصت شغلی ایجاد کنند که از این میان، بیشترین فراوانی با حدود 82 هزار فرصت شغلی، به آن دسته از بنگاه‌های صنعتی و معدنی تعلق دارد که بیش از 100 نفر کارمند دارند.

   پیش‌بینی سرمایه طرح‌های در دست اجرا

از دیگر سو، گزارش عملکرد 5 ماهه نخست سال 1397 در بخش صنعت نشان‌دهنده آن است که سرمایه پیش‌بینی شده در گروه طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد، حدود 566 هزار میلیارد تومان است. این عدد نشان‌دهنده حجم عظیم سرمایه مورد نیاز برای طرح‌های در دست اجرایی است که پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌اند. این در حالی است که بنگاه‌های صنعتی و معدنی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر، با سرمایه پیش‌بینی شده حدود 368 هزار میلیارد تومان، بخش عمده سرمایه پیش‌بینی شده در این گروه از طرح‌های در دست اجرا را به خود اختصاص داده‌اند. پیش‌بینی سرمایه برای طرح‌های در دست اجرایی که بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز به حدود 92 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخش عمده آن، یعنی حدود 79 هزار میلیارد تومان، به آن دسته از بنگاه‌های صنعتی و معدنی تعلق دارد که بیش از 100 نفر کارکن دارند.

بر اساس گزارش عملکرد 5 ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت، در گروه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد دارند نیز حدود 58 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه به چشم می‌خورد و این در حالی است که بیشترین میزان سرمایه پیش‌بینی شده، متعلق به آن دسته از بنگاه‌ها صنعتی است که بیش از 100 نفر کارکن دارند. این دسته از بنگاه‌ها در این گروه از طرح‌های در دست اجرا، حدود 47 هزار میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند. طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد هستند اما در بازه زمانی مورد اشاره، حدود 81 هزار میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند که از این میان، بنگاه‌های صنعتی و معدنی دارای حداقل 100 نفر کارکن، با حدود 56 هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در پیش‌بینی سرمایه آنها داشته‌اند. طرح‌هایی که بین 80 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند هم در این مدت حدود 46 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه داشته‌اند که از این میان، بنگاه‌های صنعتی و معدنی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر، با رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از آن خود کرده‌اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: