:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
سهم 6 درصدي از مانده 3444 ميليارد توماني مانده تسهيلات
سهم بالاي بانك هاي خصوصي شده و خصوصي در پرداخت تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان
کد خبر: ۱۰۹۲۸۱
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۲:۳۰
اقتصاد گردان – احسان شمشيري: بررسي مانده مطالبات جاري و غير جاري بانك ها از شركت هاي دانش بنيان نشان مي دهد كه پرداخت تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان با كمترين ميزان مطالبات غيرجاري، شامل معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته مواجه شده است و شركت هاي دانش بنيان  نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي، درصد مطالبات غيرجاري كمتري  داشته اند. 
 براساس آمار منتشر شده مربوط به تسهيلات پرداخت شده بانك ها به شركت هاي دانش بنيان در پايان آذرماه 96 كه  بانك مركزي به تازگي منتشر كرده است،  مانده مطالبات جاري بانك ها  بابت تسهيلات پرداختي به شركت هاي دانش بنيان در پايان آذرماه 1396 معادل 3 هزار و444 ميليارد و 610 ميليون تومان و مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۲۳۶۷.۹ میلیارد ریال ( متعلق به ۱۴۵ شرکت ) و معادل ۶.۴ درصد کل مانده تسهیلات است كه سهم كمتري را  نسبت به مطالبات غيرجاري بالاي 11 درصد كل تسهيلات بانك ها نشان مي دهد . 
از رقم  236 ميليارد توماني مطالبات غيرجاري تسهيلات پرداخت شده به شركت هاي دانش بنيان، مانده مطالبات معوق معادل 69.45 ميليارد تومان، مانده مطالبات سررسيد گذشته معادل 41.58 ميليارد تومان و مانده مطالبات مشكوك الوصول معادل 125.76 ميليارد تومان بوده است. وضعيت مطالبات غيرجاري شركت ها نيز نشان مي دهد كه مانده مطالبات غیر جاری شامل ۴۱۵.۸ میلیارد ریال سررسید گذشته( ۶۵ شرکت ) ۶۹۴.۵  میلیارد ریال  معوق (۳۸ شرکت ) و ۱۲۵۷.۶  میلیارد ریال  مشکوک الوصول( ۴۲ شرکت ) است.              
بیشترین مانده تسهيلات پرداختي به شركت هاي دانش بنيان متعلق به بانک های صادرات با ۷۳۴۱.۸ میلیارد ریال ( ۲۰ درصد )، ملت با ۶۸۶۸.۵ میلیاردریال ( ۱۸.۷درصد ) و صنعت و معدن با ۶۳۹۰.۵ میلیارد ریال (۱۷.۴ درصد )  بوده است و  بانك هاي صادرات و ملت در آذر ماه 96 روي هم با رقم 180 ميليارد تومان تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان، معادل نزديك به 50 درصد در كل تسهيلات پرداختي بانك ها سهم داشته اند
وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان نشان مي دهد كه در آذر ماه ۱۳۹۶ به ۱۲۸ شرکت دانش بنیان معادل ۳۷۰۹.۷ میلیارد ریال تسهیلات (بطور متوسط به هر واحد ۲۹ میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنين مانده مطالبات بانک ها بابت تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان در پایان آذر ماه ۱۳۹۶ نشان مي دهد كه  مانده کل تسهیلات اعطایی به ۹۵۳ شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل ۸۱۴ ۳۶ میلیارد ریال  (میانگین به هر شرکت ۳۸.۶ میلیارد ریال ) بوده است. 
    مجموع تسهیلات پرداختی از اسفند ۱۳۹۵ لغایت آذر ۱۳۹۶ معادل ۲۸۳۳۳.۸ میلیارد ریال بوده است. میزان تسهیلات پرداختی طی آذر ماه۱۳۹۶ به ۱۲۸ شرکت دانش بنیان معادل ۳۷۰۹.۷   میلیارد ریال تسهیلات (بطور متوسط به هر واحد ۲۹ میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
تركيب تسهيلات پرداختي در فاصله اسفند 95 تا آذر 96 نشان مي دهد كه بانك هاي خصوصي شده از جمله بانك هاي ملت و صادرات در رتبه اول پرداخت تسهيلات بوده اند و بيشترين مبلغ تسهيلات را به شركت هاي دانش بنيان پرداخت كرده اند و معادل 1 هزار و 636 ميليارد و 820 ميليون تومان تسهيلات از سوي بانك هاي خصوصي شده به شرك هاي دانش بنيان پرداخت شده است.
 همچنين بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري از جمله بانك پارسيان، در رتبه دوم قرار داشته و  به ميزان 717 ميليارد و 610 ميليون تومان تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان پرداخت كرده اند.  بانك هاي دولتي نيز با رقم 478 ميليارد و 940 ميليون تومان تسهيلات در رتبه سوم قرار داشته اند.  
در يك ماه آذر 96 نيز به ميزان بيش از 183 ميليارد تومان از سوي بانك هاي خصوصي شده، 129 ميليارد تومان از سوي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري و 58 ميليارد تومان از سوي بانك هاي دولتي تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان پرداخت شده است. 

نام:
ایمیل:
* نظر: