:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۷
تورم 4 فصل منتهی به تابستان 96 به 9.1 درصد رسید
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان ١٣٩٦ بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ نشان می‌دهد، تورم تولیدکننده فصل تابستان سال جاری 9.1درصد، تورم تولیدکننده بخش کشاورزی معادل 7.3درصد، تورم تولیدکننده بخش معدن معادل 6.3 درصد و تورم تولیدکننده بخش صنعت معادل 10.2درصد بوده است
کد خبر: ۱۰۴۱۳۵
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲
اقتصاد گردان - شاخص قیمت تولیدکننده- PPI) Producer Price Index) - معیاری برای اندازه‌‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور نسبت به یک دوره زمانی معین(سال پایه) است. در حقیقت شاخص قیمت تولیدکننده ‌روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد. این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و تاثیر قابل ‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌مداران خواهد داشت. در طرحی که مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده، آمده است: شاخص کل قیمت تولیدکننده در فصل تابستان ١٣٩٦ به عدد 228.9 رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل 2.9درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل 10.8درصد افزایش داشته ‌است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده) معادل 9.1درصد بوده که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل بهار سال جاری(7.5درصد) افزایش داشته ‌است.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی در فصل تابستان ١٣٩٦ با 3.3درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل از 253.8 به عدد 245.3 رسیده است. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.2درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.3درصد بوده که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل بهار سال جاری 6 درصد افزایش داشته ‌است.  شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن در فصل تابستان ١٣٩٦ با 1.6درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل 218.6و 11.5درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل 199.1 به عدد ۲۲۲ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده) معادل 6.3 درصد بوده که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦(2.7درصد) افزایش داشته ‌است.
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت در فصل تابستان ١٣٩٦ با 5.9 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل از 210.3 به عدد 222.8 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ۱۳.۱درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده) معادل 10.2درصد بوده که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل بهار سال جاری(7.4درصد) افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩٦ با 7.3درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل 122.7 به عدد 131.7 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.4درصد کاهش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده) معادل 2.5درصد کاهش داشته که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦(منفی 2.7درصد) افزایش داشته ‌است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ١٣٩٦ با 1.6درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل از 234.3 به عدد 238.2 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.4 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده) معادل 8.5درصد بوده که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦(8.7درصد) کاهش ناچیزی داشته است.
نام:
ایمیل:
* نظر: