:
كمينه:۱۱°
بیشینه:۲۱°
به‌روز شده در: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰
مقايسه نرخ سكه در آذر 96 با آذر 95 نشان مي دهد
با توجه به نرخ سكه 1 ميليون و 363 هزار توماني 7 آذر 96 نرخ سكه 233 هزار تومان يا 20.6 درصد در يكسالاخير رشد كرده كه در مقايسه با تورم معادل 11 درصد سود داشته است.افزايش يكساله 10.6 درصدي نرخ دلار و افزايش 18.5 درصدي يورو نيز در مقايسه با تورم نشان دهنده سود 2.2 درصدي نگهداري دلار و سود 10.1 درصدي نگهداري يورو در يكسال منتهي به مهر 96 بوده است
کد خبر: ۱۰۳۹۷۷
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۷
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري: با توجه به نرخ سكه 1 ميليون و 363 هزار توماني 7 آذر 96 و مقايسه آن با قيمت سكه در آذر 95 به نرخ 1 ميليون و 130 هزار تومان، نرخ سكه 233 هزار تومان يا 20.6 درصد رشد كرده كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 9.6 درصدي آبان 96 نگهداري سكه در يكسال اخير و از آذر 95 تا آذر 96 معادل 11 درصد سود داشته استافزايش يكساله 10.6 درصدي نرخ دلار و افزايش 18.5 درصدي يورو در مقايسه با تورم 8.4 درصدي نقطه به نقطه مهر 96 به مهر 95 نشان دهنده سود 2.2 درصدي نگهداري دلار و سود 10.1 درصدي نگهداري يورو در يكسال منتهي به مهر 96 بوده است

روز سه شنبه 7 آذر 96،‌ در حالي كه نرخ دلار در بازار آزاد افزايش يافت و به نرخ 4122 تومان معامله شد و  نرخ اونس جهاني نيز روند افزايشي خود را حفظ كرد و به 1295 دلار رسيد وقاعدتا انتظار مي رفت كه نرخ سكه نيز افزايشي باشد اما به خاطر ادامه برنامه عرضه سكه در بانك كارگشايي، نرخ سكه كاهش يافت و به 1 ميليون و 363 هزار تومان رسيد. 
به گزارش تعادل،‌ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۶ هزار تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان معامله ‌شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰ هزار تومان افت یک میلیون و ۳۲۱ هزار تومان داد و ستد شد.
در بازار آزاد قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه ۶۸۷ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۷ هزار تومان افت ۳۸۶ هزار تومان ارزش‌گذاری شده بود.
سکه گرمی نیز بدون تغییر قیمت نسبت به روز یکشنبه ۲۶۳ هزار تومان معامله شد. 
اما تنها نرخ طلاي روبه افزايش گرم 18 عيار بود كه  هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۷۰۰ تومان افزایش ۱۲۸ هزار و ۱۳۰ تومان داد و ستد ‌شد.
صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۱۰ تومان رشد نسبت به روز یکشنبه ۴ هزار و ۱۲۲ تومان فروختند. همچنین هر یورو با ۲ تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه ۴ هزار و ۹۶۰ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۷ تومان کاهش ۵ هزار و ۵۴۴ تومان معامله ‌شد. 

 

جدول قیمت ارز و سکه در بازار (قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه و ارز

شنبه

یکشنبه

سه‌شنبه

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید

۱۳۹۲۳۰۰

۱۳۶۹۳۰۰

۱۳۶۳۳۰۰

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم

۱۳۵۳۰۰۰

۱۳۴۱۰۰۰

۱۳۲۱۰۰۰

نیم سکه

۷۰۰۰۰۰

۶۹۲۰۰۰

۶۸۷۰۰۰

ربع سکه

۳۹۷۰۰۰

۳۹۳۰۰۰

۳۸۶۰۰۰

سکه گرمی

۲۶۳۰۰۰

۲۶۳۰۰۰

۲۶۳۰۰۰

هر گرم طلای ۱۸ عیار

۱۲۷۴۰۰

۱۲۷۴۳۰

۱۲۸۱۳۰

دلار

۴۱۲۶

۴۱۱۲

۴۱۲۲

یورو

۴۹۵۲

۴۹۵۸

۴۹۶۰

پوند

۵۵۶۱

۵۵۵۱

۵۵۴۴
آمارهاي اقتصادي مهرماه 96 كه به تازگي منتشر شده نيز روند تغييرات سكه و ارز را در مهرماه بررسي كرده و نشان مي دهد كه در مهر ماه 1396 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قـديم  1 ميليون و 244 هزار تومان و طرح جديد پ ميليون و 281 هزار تومان بوده است كـه در مقايسـه بـا مـاه قبـل به ترتيب 2 درصد و 2.8 درصد افزايش و نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال 1395بـه ترتيـب 13درصـد و 16 درصد افزايش نشان مي دهد.
به عبارت ديگر، رشد نرخ سكه نشان مي دهد كه از مهرماه 95 تا مهر 96 نرخ سكه طرح جديد رشد 16 درصدي داشته كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 8.4 درصدي مهر 96 به مهر 95 نشان دهنده رشد 7.6 درصدي نرخ سكه طرح جديد است و براين اساس نگهداري سكه در اين يكسال سود و منفعت 7.6 درصدي داشته است. 
اما بايد ديد كه به دنبال ثبات يا كاهش نرخ سكه در روزهاي اخير و درآذرماه 96 چه وضعيتي براي سودآوري يا زيان نگهداري سكه رخ خواهد داد. 
در حال حاضر با توجه به نرخ سكه 1 ميليون و 363 هزار توماني 7 آذر 96 و مقايسه آن با قيمت سكه در آذر 95 به نرخ 1 ميليون و 130 هزار تومان، نرخ سكه طرح جديد در اين يكسال معادل 233 هزار تومان يا 20.6 درصد رشد كرده است. 
اگر اين افزايش 20.6 درصدي را با از تورم نقطه به نقطه 9.6 درصدي آبان 96 مقايسه كنيم نشان دهنده رشد 11 درصدي قيمت سكه با احتساب تورم است. به عبارت ديگر، نگهداري سكه در يكسال اخير و از آذر 95 تا آذر 96 معادل 11 درصد سود داشته است. 
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در صورت تداوم نرخ دلار و نرخ اونس جهاني، روند طبيعي افزايش نرخ سكه اتفاق خواهد افتاد و حباب 90 هزار توماني موجود نيز بعد از مدتي تحت تاثير وضعيت عرضه و تقاضا و حق ضرب سكه و... ظرفيت كاهش نرخ سكه را به صفر خواهد رساند و براين اساس پيش بيني مي شود كه نرخ سكه همچنان بالاي نرخ 1 ميليون و 300 هزار تومان باقي مانده و در نتيجه نگهداري سكه حتي با عرضه بيشتر بانك كارگشايي، در مقايسه با تورم سودآوري خواهد داشت زيرا هم نرخ دلار و هم نرخ اونس جهاني روند افزايشي به خود گرفته اند. 

آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد كه در هفت ماه اول سال 1396 نيز متوسـط قيمـت فـروش يـك سـكه تمـام بهـار آزادي در بـ ازار آزادشهر تهران با طرح قديم 1 ميليون و 198 هزار تومان و با طرح جديد 1 ميليون و 22 هزار تومان بوده كه نسبت به دوره مشـابه سال 1395 به ترتيب12 درصد و14.6 درصد افزايش يافته است.

سود 2 درصدي دلار و 10 درصدي يورو 

در بازار ارز نيز در مهـر مـاه 1396 متوسـط قيمـت فـروش يـك دلار آمريكـا و يـك يـورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتيب 39732 ريال و 47657 ريال بود كه نسبت به مـاه قبـل دلار و يـورو بـه ترتيـب 2.2 درصد و 1 درصد افزايش و در مقايسه با مـاه مشـابه سـال 1395 بـه ترتيـب 10.6 درصـد و 18.5 درصد افزايش داشته است.
اين افزايش يكساله 10.6 درصدي نرخ دلار و افزايش 18.5 درصدي يورو در مقايسه با تورم 8.4 درصدي نقطه به نقطه مهر 96 به مهر 95 نشان دهنده سود 2.2 درصدي نگهداري دلار و سود 10.1 درصدي نگهداري يورو در يكسال منتهي به مهر 96 بوده است.  
در هفت ماه اول سال 1396 نيز  متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يـورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتيب 38181 ريال و 44240 ريال بود كه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل دلار 8.6 درصد و يورو 11.8 درصد افزايش داشته است

واخواست سفته 

طبــق آمــار شــعبه واخواســت دادگســتري اســتان تهــران در مهــر مــاه 1396 معــادل 700 برگ سفته و برات به مبلغي معادل 30.72 ميليارد تومان در شهر تهران واخواسـت شد. در اين ماه شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعـداد  84 و 166 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 18 درصد و 244 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد 17 درصد كاهش و شاخص مبلغ 157 درصد افزايش داشته است. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در مهر مـاه 1396 بـه عـدد 197 رسيد. عدد شاخص مذكور در مهر ماه 1395 معادل 63 بوده است 
1396 در هفت ماه اول سال 1396 نيز معادل 5200 برگ سفته و برات به مبلغي حدود 1273 ميليــارد ريــال در شــهر تهــران واخواســت شد. در ايــن دوره متوســط شــاخصهــاي تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 92 و 98 رسيد كه نسبت به دوره مشـابه سال قبل شاخص تعداد 11 درصد كاهش و شاخص مبلغ 13 درصد افزايش نشان ميدهد. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در هفت ماه اول سال 1396 به عدد 109 رسيد. عدد شاخص مذكور در هفت ماه اول سـال 1395 معـادل 83 بـوده اسـت
در مهر ماه 1396 حدود 4130 ميليارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشـابه سـال قبـل به ترتيب 8درصـد 25 درصـدافـزايش يافتـه اسـت 

در هفت ماه اول سال 1396 بالغ بر 260 ميليارد ريال سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1395 معادل 8 درصـد افـزايش نشـان مـي دهـد

نام:
ایمیل:
* نظر: