:
كمينه:۱۶°
بیشینه:۲۸°
به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۱
سهم 7 درصدي خريد كالاي شخصي و 16 درصدي ايجاد و توسعه از وام بانكي
با افزایش ۱۶درصدی اعطای تسهیلات در شش ماهه سال جاری نسبت به نيمه اول سال 95، بيش از 4 ميليون و 88 هزار واحد اقتصادي تسهيلات گرفتند، افزايش سهم خريد كالا، ايجاد و توسعه از تسهيلات بانك ها، رشد 25 درصدي متوسط تسهيلات هر واحد صنعتي در سال 96
کد خبر: ۱۰۱۵۶۱
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۲
اقتصاد گردان - محسن شمشيري: متوسط رقم هر تسهيلات به بخش خدمات در سال 95 نزديك به 49 ميليون تومان و در بخش صنعت معادل 497 ميليون تومان بوده است كه در مقايسه با ارقام شش ماهه اول نشان مي دهد كه در نيمه اول امسال، متوسط رقم تسهيلات بخش صنعت معادل 25.5درصد رشد داشته و رقم متوسط بخش خدمات اندكي كاهش داشته است.  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۷۰ هزار   و 420 ميليارد تومان  بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 37 هزار و 530 ميليارد تومان معادل ۱۶.۱ درصد افزايش داشته است.

 هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۶  نشان مي دهد كه كماكان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال جاري مبلغ بيش از 172 هزار ميليارد تومان بوده كه معادل ۶۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است و اين موضوع نشان مي دهد كه همچنان نياز اصلي واحدهاي اقتصادي به تامين سرمايه در گردش براي سرپاماندن واحدهاي اقتصادي است. 
سرمايه در گردش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 19.7هزار میلیارد تومان معادل ۱۲.۹ درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاري بيش از 69 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش  تمام بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت است.
همچنين از كل تسهيلات اختصاص يافته به بخش صنعت معادل 82.56 هزارميليارد تومان، معادل ۸۳.۸ درصد آن يعني بيش از 69 هزار ميليارد تومان در قالب تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري  است.

سهم روبه افزايش ايجاد و توسعه 

ارقام تسهيلات در شش ماهه اول نشان مي دهد كه خوشبختانه سهم ايجاد، توسعه و تعميرات كه مي تواند نقش توسعه اي در ايجاد واحدهاي جديد، افزايش فازهاي توليد و تعميرات اساسي واحدهاي اقتصادي داشته باشد، روبه افزايش گذاشته و از 14 تا 15 درصد دوره هاي قبلي به بالاي 16.1 درصد رسيده و اين موضوع مي تواند نقطه اميدواري براي به كارگيري تسهيلات در جهت توسعه واحدها و اشتغال زايي و افزايش توليد محسوب شود.
در اين شش ماه اول 96، رقم ايجاد بيش از 24344 ميليارد تومان، توسعه بيش از 12573 و تعمير بيش از 6825 ميليارد تومان بوده و در مجموع 43 هزار و 743 ميليارد تومان صرف ايجاد و توسعه و تعمير شده است. 

سهم نزديك به 7 درصدي خريد كالاي شخصي 

يكي از ارقام مهم  تسهيلات دهي بانك ها كه مي تواند كمكي به رشد تقاضا و خريد كالا از واحدهاي توليدي باشد و به كاهش ركود و ايجاد رونق كمك كند، وام هايي است كه براي خريد كالاي شخصي پرداخت مي شود و در شش ماهه اول سهم خريد كالاي شخصي به 6.9 درصد افزايش يافته و معادل 18747 ميليارد تومان وام براي خريد كالاي شخصي از سوي بانك ها به مردم پرداخت شده است. 
همچنين خريد مسكن نيز سهم 3.9 درصدي با رقم 10659 ميليارد تومان داشته كه البته به خاطر ركود بخش مسكن، ارقام پاييني را همچنان به خود اختصاص مي دهد. 

بيش از 4 ميليون واحد اقتصادي وام گرفتند

 در كل بخش هاي اقتصادي تعداد 4 ميليون و 88 هزار و 533 واحد اقتصادي در شش ماه اول سال وام دريافت كرده اند كه متوسط دريافتي هر واحد اقتصادي معادل 66 ميليون و 140 هزار تومان بوده است. 
اما نگاهي به جزئيات ارقام بخش هاي مختلف نشان مي دهد كه كمترين رقم متوسط متعلق به بخش كشاورزي با 29 ميليون تومان و بخش مسكن با 44 ميليون تومان و بخش خدمات با 46 ميليون تومان  بوده و بيشترين رقم متعلق به بخش صنعت و معدن با 624 ميليون تومان  و پس از آن بخش بازرگاني با كمتر از 88 ميليون تومان بوده است. بوده است. به عبارت ديگر، همچنان بخش خدمات به عنوان اشتغال زا ترين و كم هزينه ترين بخش اقتصادي مورد توجه فعالان اقتصادي است. 
تعداد بيش از 132 هزار فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۲4 ميليون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش خدمات نيز تعداد 2 ميليون و 361 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 46 ميليون تومان پرداخت شده است. 
رشد 25 درصدي ميانگين وام صنعتي 
 
متوسط رقم هر تسهيلات به بخش خدمات در سال 95 نزديك به 49 ميليون تومان و در بخش صنعت معادل 497 ميليون تومان بوده است كه در مقايسه با ارقام شش ماهه اول نشان مي دهد كه در نيمه اول امسال، متوسط رقم تسهيلات بخش صنعت معادل 25.5درصد رشد داشته و رقم متوسط بخش خدمات اندكي كاهش داشته است. 
       در بخش كشاورزي نيز بيش از 710 هزار فقره تسهيلات با متوسط 29.5 ميليون تومان پرداخت شده است. همچنين در بخش مسكن و ساختمان  بيش از 450 هزار فقره تسهيلات با متوسط 44.2 ميليون تومان پرداخت شده است. در بخش بازرگاني نيز  بيش از 432 هزار فقره تسهيلات با رقم متوسط 87.8 ميليون تومان پرداخت شده است 
شبكه بانكي كشور تاكيد كرده  که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد. 

مقايسه با عملكرد سال 95

رقم و رشد تسهيلات دهي بانك ها در شش ماهه اول سال 96 نشان مي دهد كه در شش ماهه اول به اندازه نيمي از كل سال 95 تسهيلات پرداخت شده و رشد اين دوره شش ماهه با عدد 16 درصد كمتر از رشد 31 درصدي سال 95 است، به عبارت ديگر، به نظر مي رسد كه رشد تسهيلات دهي مانند سال 95 ادامه نخواهد داشت و سرعت رشد آن كمتر شده اما از نظر مبلغ كل تسهيلات، تقريبا ارقام كل تسهيلات سال 95 در سال 96 تكرار شده و احتمالا در شش ماهه دوم با رشد نسبت به سال 95 مواجه خواهد شد. 
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱۰.۴ هزار ميليارد ريال (معادل ۳۱.۴ درصد) افزايش داشته است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان مي دهد كه  سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) است.
از ۱۶۰۹.۲ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۲۵.۰ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ است.
تعداد ۳۲۳۹۹۳ فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷ ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۴۶۳۲۱۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۸ ميليون ریال پرداخت شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: