:
كمينه:°
بیشینه:°
به‌روز شده در: ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم کل کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۹.۵ درصد، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲.۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴.۶ درصد، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۶.۹ درصد رسیده است که تورم کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ به ۷.۶ رسیده است.
کد خبر: ۱۰۰۵۵۴
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۳
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه شاخص قیمت کالاه‌ها و مواد مصرفی خانوادهای کل کشور بر مبنای سال ۱۳۹۰ شاخص کل  در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۲۹ .۵ ، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۷۱.۹، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۹۷ در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۱۸.۹ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳۳.۹ بوده است.

گفتنی است که شاخص کل در بهار سال جاری به ۲۴۷.۹ رسیده است.

همچنین شاخص کل قمیت کالاها موارد مصرفی خانواده های شهری بر پایه ۹۰ در سال سال ۱۳۹۱ معادل ۱۲۸.۶ در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۹.۸، در سال ۱۳۹۳. ۱۹۵، در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۱۷ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳۱.۶ بوده است

شاخص قمیت کالاها و خدمات مصرفی شهری در بهار ۱۳۹۶ به ۲۴۴.۸ رسیده است

شاخص قمیت و خدمات مصرفی خانوار روستایی نیز بر پایه ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۳۲.۷ در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸۰.۶ در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۵ .۳ در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲۶.۹ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۴۳.۴ بوده است.

گفتنی است شاخص کل در بهار ۱۳۹۶ به ۲۶۰.۹ رسیده است.

آنگونه که اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۹.۵ در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲.۸ در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴.۶ در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۱ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۶.۹بوده اسصت.

طبق اطلاعات موجود تورم خانوارهای کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶معادل ۷.۶ بوده که گفتنی است که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۱۰.۳ و غیرخوراکی تورم ۶.۳ درصدی را به خود اختصاص داده اند

نرخ تورم خدمات شهری در سال ۱۳۹۱ معادل۲۸.۶ در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲.۱ در سال ۹۳  ۱۴.۸ در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۳ و در سال ۱۳۹۵ ۶.۸ درصد بوده است. گفتنی است تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ معادل ۷.۴ درصد بوده استکه دراین گروه تورم خوراکی‌ها ۱۰ .۴ درصد و تورم غیر خوراکی ها ۶.۳ درصد بوده است

نرخی تورم کالا ها خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۱ ۳۲.۷ در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۶.۱ در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳.۷ در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۰.۶ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۲ درصد بوده است. تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی 12 ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶معادل ۸.۵ درصد بوده است که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی ها معادل ۱۰.۳ و غیر خوراکی‌ها معادل ۷.۱ درصد بوده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: